วันที่ 23 กันยายน 2561

| จังหวัดพัทลุง | หน่วยงานภายนอก | หน่วยงานภายใน | ระบบเครือข่าย | ติดต่อสอบถาม |

ขณะนี้มีผู้เข้าชม 4 คน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑) สสจ.พัทลุงได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ๑๔ เรื่อง ได้แก่้ ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ๕ เรื่อง ร้องเรียนระบบบริการ ๔ เรื่อง ร้องเรียนระบบบริหารทั่วไป ๓ เรื่อง ร้องเรียนพฤติกรรมส่วนตัว ๑ เรื่อง ร้องเรียนขอความช่วยเหลือ ๑ เรื่อง ....ส่งข่าวโดย...กลุ่มงานนิติการ ...เมื่อ 2 เม.ย. 2561...เวลา 10:05:00 น.
สสจ.พัทลุง
ข้อมูลสาธารณสุข
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลประชากร
ข้อมูลประชากรกลางปี
ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
ข้อมูลสาเหตุการตาย
ข้อมูลสาเหตุการป่วย(ผู้ป่วยนอก)
ข้อมูลสาเหตุการป่วย(ผู้ป่วยใน)
ข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวัง
ข้อมูลสถานการณ์ทางระบาดวิทยา
ข้อมูลโรคไข้หวัดนก
ข้อมูลสัญญลักษณ์ รพ.สต.
ลิงค์ระบบงาน
ระบบตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม (SIS)
ไฟล์โปรแกรมสำหรับส่งออก PHDC
PHDC Report สสจ.พัทลุง
ระบบตรวจสอบข้อมูล person
สารสนเทศเพื่อการบริหาร [MIS]
ระบบสำนักงาน [e-Office 2008]
ระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อรัง
ระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ระบบโปรแกรม e-Inspection
ระบบติดตามงบประมาณฯ
ระบบโปรแกรม HRD 2006
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสจ.พัทลุง
ระบบสารบรรณสาธารณสุข
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้รับบริการ
ระบบแจ้งการประชุม อบรม
คู่มือรับรองหมอพื้นบ้าน พัทลุง
แบบขอรับกพ.7
แบบฟอร์ม / ระเบียบ
แบบฟอร์มการลา
แบบฟอร์มการเงิน
แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อ
แบบฟอร์มการประชุม/อบรม
แบบฟอร์มอื่นๆ
ระเบียบการเงิน
ระเบียบพัสดุ
ระเบียบการลาศึกษาต่อ
 
ลิงค์ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม
 โครงสร้าง 43 แฟ้ม [2560]
 คู่มือตัวชี้วัดกระทรวง สธ. ปี 2561
 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม
OP/PP Individual  Records
 
สารสนเทศภูมิศาสตร์
สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
4
ครั้ง
เมื่อวานนี้
193
ครั้ง
สัปดาห์นี้
4,028
ครั้ง
สัปดาหที่แล้ว
-1
ครั้ง
เดือนนี้
13,966
ครั้ง
เดือนที่แล้ว
19,507
ครั้ง
  ปีนี้
73,415
ครั้ง
  ปีที่แล้ว
352,927
ครั้ง
   สถิติย้อนหลัง    
ข้อมูลผู้ออนไลน์   
IP : 54.80.58.121
OS : Search Bot
USE : Unknown
Download
Google Chrom  สำหรับเดสก์ท๊อป
FileZilla free FTP solution โปรแกรม ftp แจกฟรี  ใช้ได้ดี
CoffeeCup  โปรแกรม FTP Client แจกฟรี ใช้งานได้ดี
F-secure ฆ่าไวรัสตายอย่าให้เหลือ
Avira Free Antivirus แอนตี้ไวรัสเวอร์ชั่นฟรี แต่ดีมากๆ
Firefox ภาษาไทย เวอร์ชั่นภาษาไทยมาแล้ว
Avant Browser เว็บบราวเซอร์ น่าใช้อีกตัว
Safari world's best browser เว็บบราวเซอร์น่าใช้อีกตัว
WinZip บีบให้ไฟล์เล็กลง ไว้เปิดไฟลที่นามสกุล .zip
Winrar บีบไฟล์ได้เล็กกว่า.zip
สสจ.พัทลุง จัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการหมอชวนวิ่ง
 
 
 

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   20 กันยายน 2561 Time:03:44:10
     test.....อ่านต่อ 
   19 กันยายน 2561 Time:11:17:34
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....อ่านต่อ 
   19 กันยายน 2561 Time:11:15:12
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) โรงพยาบาลกงหรา ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....อ่านต่อ 

   ภาพข่าวในรั้ว
 
*** สสจ.พัทลุง จัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการหมอชวนวิ่ง
 
*** นพ.สสจ.พัทลุงได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและประกาศเจตนารมณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตฯ
 
*** นพ.สสจ.พัทลุงร่วมกิจกรรมยกชั้นไปวัด พัฒนาจิตใจ
  อ่านข่าวทั้งหมด.....

   ภาพข่าวรอบรั้ว
 
*** ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ติดตามประเมินการดำเนินงานขับเคลื่อนตำบลบูรณาการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม
 
*** รพ.สต.บ้านคลองใหญ่ ให้ความรู้การป้องกันไข้เลือดออก แจกทรายอะเบท ในพื้นที่
 
*** ติดตามประเมินองค์กรคุณธรรม รพ.สต.ในนิคมฯบ้านลานข่อย
  อ่านข่าวทั้งหมด.....

  บอร์ดงานบุคคลากร
   17 กันยายน 2561 Time:11:43:08
     ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป.....อ่านต่อ 
   6 กันยายน 2561 Time:14:29:12
     ประกาศรายบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ.....อ่านต่อ 
   3 กันยายน 2561 Time:16:54:00
     ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน.....อ่านต่อ 
 

     ข่าวด่วน
*** ประชุมพัฒนาการเข้าถึงสิทธิบริการสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 255 [ข่าวด่วนมาก] [ 13 ส.ค. 2558]
*** ประชุมพัฒนาการเข้าถึงสิทธิบริการสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 255 [ข่าวธรรมดา] [ 13 ส.ค. 2558]
*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ**** [ข่าวด่วนที่สุด] [ 13 พ.ย. 2557]
*** ขอเชิญประชุม กวป.ในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม รพ.ป่าพะยอม เวลา 13.00 น. [ข่าวด่วนที่สุด] [ 4 มี.ค. 2557]
*** เปลี่ยนแปลงวันประชุมลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่จบปี 2552-2553 [ข่าวด่วนที่สุด] [ 17 ธ.ค. 2556]
อ่านข่าวทั้งหมด.....

   บอร์ดงานพัฒน์
*** ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานรับการดูแบบประคับประคองสากล [ 19 ก.ย. 2561]
*** โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 34 [ 19 ก.ย. 2561]
*** เรื่อง "Renew the Natural Smile with Restorative Dentistry" [ 19 ก.ย. 2561]
*** การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก [ 19 ก.ย. 2561]
*** จอเชิญชวนบุคลากรเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ [ 18 ก.ย. 2561]
ดูทั้งหมด.....
 


กระทรวงสาธารณสุข
โลโก้กระทรวงฯ (LOGO)
ระบบ nRefer@MOPH
ระบบโปรแกรม HDC Service
ระบบโปรแกรม HDC On Cloud
รายงานการส่งข้อมูลรายวัน (HDC)
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพ
ระบบโปรแกรม OPPP2010
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สป.สธ.
กลุ่มคลังข้อมูลสุขภาพ (สนย.)
สถานีอนามัย JHCIS
การจัดสรรบุคลากร GIS
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
 
สาธารณสุขเขต 12
สาธารณสุขเขต 12
ระบบบริหารยุทธศาสตร์
คู่มือระบบบริหารยุทธศาสตร์
ระบบ Hospital Profiles
คุณภาพข้อมูลสุขภาพฯเขตสุขภาพที่ 12
กองทุน PP ระดับพื้นที่ (PPA-2561)
ระบบ Health Data Center
ระบบประเมินผลตัวชี้วัดเขตบริการที่ 12
ระบบประเมิน QOF เขต 12 ปี 2561
ระบบประเมิน QOF เขต 12 ปี 2560
ระบบประเมิน QOF เขต 12 ปี 2559
ระบบประเมิน QOF เขต 12 ปี 2558
ระบบสารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรังCEU
โปรแกรมสารบรรณสาสุข
สหกรณ์ออมทรัพย์
Service Plan
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (SIS)
HDC On Cloud (สสจ.พัทลุง)
HDC SERVICE (กระทรวงสาธารณสุข)
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
HDC (รายงานการส่งข้อมูลรายวัน)
 
หน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานในส่วนกลาง
ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข
สมาคมพยาบาล สาขาภาคใต้
ศูนย์บริการร่วมพัทลุง
 
ตะลุงสาร ออนไลน์

*** วารสารตะลุงสาร ฉบับที่ 86 ***

more...
สารสนเทศภูมิศาสตร์
กฏหมายน่ารู้
***  เอกสารเผยแพร่
***  กฏหมาย ICT
 
 

ทางด่วน  

    ส่งเรื่องร้องทุกข์ถึง ผู้บริหาร 


   
Document Download
คู่มือติดตั้งระบบ Authen
คู่มือเขียนโปรแกรม JAVA
คู่มือการใช้โปรแกรม VMWARE
คู่มือการติดตั้ง Firewall
คู่มือการใช้งาน SQL-Server
คู่มือการใช้และบำรุงรักษา
   คอมพิวเตอร์
 
Counter
ท่านเข้าชมลำดับที่
  
 [เริ่มนับ 1 ม.ค. 2551]

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กระทรวงสาธารณสุข

ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร. 0-7461-3127
e-mail : jedsadakorn@hotmail.com