วันที่ 18 สิงหาคม 2562

| จังหวัดพัทลุง | หน่วยงานภายนอก | หน่วยงานภายใน | ระบบเครือข่าย | ติดต่อสอบถาม |

ขณะนี้มีผู้เข้าชม 1 คน
ปีงบประมาณ 2562 (ณ วันที่ 20 มี.ค.62) สสจ.พัทลุง ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 7 เรื่อง ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 เรื่อง ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 1 เรื่อง ร้องเรียนพฤติกรรมส่วนตัว 2 เรื่อง ร้องเรียนพฤติกรรมบริการ 1 เรื่อง ร้องเรียนระบบบริการ 1 เรื่อง และร้องเรียนระบบบริหารทั่วไป 1 เรื่อง ....ส่งข่าวโดย...กลุ่มงานนิติการ ...เมื่อ 26 มี.ค. 2562...เวลา 02:00:00 น.
สสจ.พัทลุง
ข้อมูลสาธารณสุข
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลประชากร
ข้อมูลประชากรกลางปี
ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
ข้อมูลสาเหตุการตาย
ข้อมูลสาเหตุการป่วย(ผู้ป่วยนอก)
ข้อมูลสาเหตุการป่วย(ผู้ป่วยใน)
ข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวัง
ข้อมูลสถานการณ์ทางระบาดวิทยา
ข้อมูลโรคไข้หวัดนก
ข้อมูลสัญญลักษณ์ รพ.สต.
ลิงค์ระบบงาน
ระบบแก้ไขข้อมูล HDC [Data Correct]
ไฟล์โปรแกรมสำหรับส่งออก PHDC
PHDC Report สสจ.พัทลุง
ระบบสำนักงาน [e-Office 2008]
ระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อรัง
ระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ระบบโปรแกรม HRD 2006
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสจ.พัทลุง
ระบบสารบรรณสาธารณสุข
ระบบแจ้งการประชุม อบรม
คู่มือรับรองหมอพื้นบ้าน พัทลุง
ระบบสารสนเทศ HROPS non HR
คู่มือHROPS non HR
แบบประเมินความสุขบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็นปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน
แบบฟอร์ม / ระเบียบ
แบบฟอร์มการลา
แบบฟอร์มการเงิน
แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อ
แบบฟอร์มการประชุม/อบรม
แบบฟอร์มอื่นๆ
ระเบียบการเงิน
ระเบียบพัสดุ
ระเบียบการลาศึกษาต่อ
 
ลิงค์ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม
 โครงสร้าง 43 แฟ้ม [2561
 คู่มือตัวชี้วัดกระทรวง สธ. ปี 2561
OP/PP Individual  Records
 
สารสนเทศภูมิศาสตร์
สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
19
ครั้ง
เมื่อวานนี้
156
ครั้ง
สัปดาห์นี้
2,890
ครั้ง
สัปดาหที่แล้ว
-1
ครั้ง
เดือนนี้
9,646
ครั้ง
เดือนที่แล้ว
17,572
ครั้ง
  ปีนี้
86,175
ครั้ง
  ปีที่แล้ว
352,927
ครั้ง
   สถิติย้อนหลัง    
ข้อมูลผู้ออนไลน์   
IP : 18.232.53.231
OS : Search Bot
USE : Unknown
Download
Google Chrom  สำหรับเดสก์ท๊อป
FileZilla free FTP solution โปรแกรม ftp แจกฟรี  ใช้ได้ดี
CoffeeCup  โปรแกรม FTP Client แจกฟรี ใช้งานได้ดี
F-secure ฆ่าไวรัสตายอย่าให้เหลือ
Avira Free Antivirus แอนตี้ไวรัสเวอร์ชั่นฟรี แต่ดีมากๆ
Firefox ภาษาไทย เวอร์ชั่นภาษาไทยมาแล้ว
Avant Browser เว็บบราวเซอร์ น่าใช้อีกตัว
Safari world's best browser เว็บบราวเซอร์น่าใช้อีกตัว
WinZip บีบให้ไฟล์เล็กลง ไว้เปิดไฟลที่นามสกุล .zip
Winrar บีบไฟล์ได้เล็กกว่า.zip
นพ.สสจ.พัทลุงนำคณะผู้บริหารและจนท. สสจ.พัทลุง ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   3 มิถุนายน 2562 Time:13:10:00
     .....อ่านต่อ 
   5 พฤษภาคม 2562 Time:11:13:00
     .....อ่านต่อ 
   19 ตุลาคม 2560 Time:16:41:02
     123.....อ่านต่อ 

   ภาพข่าวในรั้ว
 
*** นพ.สสจ.พัทลุงนำคณะผู้บริหารและจนท. สสจ.พัทลุง ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
 
*** ผชช.ว.สสจ.พัทลุงร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 12 รอบที่ 2/2562
 
*** สสจ.พัทลุงออกนิเทศงานผสมผสาน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
  อ่านข่าวทั้งหมด.....

   ภาพข่าวรอบรั้ว
 
*** คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลควนขนุนให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด
 
*** รพ.สต.บ้านสะพานข่อยจัดรณรงค์ทันตกรรมเคลื่อนที่แก่กลุ่มเป้าหมาย
 
*** คณะผู้บริหารข้าราชการ บุคลากรโรงพยาบาลควนขนุนและผู้รับบริการ ร่วมทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  อ่านข่าวทั้งหมด.....

  บอร์ดงานบุคคลากรและITA
   5 สิงหาคม 2562 Time:13:05:23
     ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ.....อ่านต่อ 
   12 กรกฎาคม 2562 Time:10:56:20
     adfasdf.....อ่านต่อ 
   28 มิถุนายน 2562 Time:16:07:03
     ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง การขึ้นบัญขีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ.....อ่านต่อ 
 

     ข่าวด่วน
*** ประชุมพัฒนาการเข้าถึงสิทธิบริการสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 255 [ข่าวด่วนมาก] [ 13 ส.ค. 2558]
*** ประชุมพัฒนาการเข้าถึงสิทธิบริการสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 255 [ข่าวธรรมดา] [ 13 ส.ค. 2558]
*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ**** [ข่าวด่วนที่สุด] [ 13 พ.ย. 2557]
*** ขอเชิญประชุม กวป.ในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม รพ.ป่าพะยอม เวลา 13.00 น. [ข่าวด่วนที่สุด] [ 4 มี.ค. 2557]
*** เปลี่ยนแปลงวันประชุมลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่จบปี 2552-2553 [ข่าวด่วนที่สุด] [ 17 ธ.ค. 2556]
อ่านข่าวทั้งหมด.....

   บอร์ดงานพัฒน์
*** ขอเชิญประชุมเจ้าร่วมเชิงประชุมปฏิบัติการระดับประเทศเพื่อพัฒนารูปแบบการบริการไร้รอยต่อในระยะกึ่งเฉียบพลัน สำหรับผู้สุงอายุ พ.ศ.2562 [ 16 ส.ค. 2562]
*** บูรราการการดุแลเพื่อสุขภาพทารกกำเนิดที่ดีขึ้น [ 15 ส.ค. 2562]
*** หลักสุตร "ผู้บริหารระดับตัน" รุ่นที่ 6 [ 15 ส.ค. 2562]
*** เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง 2563" [ 15 ส.ค. 2562]
*** การประชุมวิชาการ [ 15 ส.ค. 2562]
ดูทั้งหมด.....
 


กระทรวงสาธารณสุข
โลโก้กระทรวงฯ (LOGO)
ระบบ nRefer@MOPH
ระบบโปรแกรม HDC Service
ระบบโปรแกรม HDC On Cloud
รายงานการส่งข้อมูลรายวัน (HDC)
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพ
ระบบโปรแกรม OPPP2010
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สป.สธ.
สำนักสารนิเทศสป.สธ.
กลุ่มคลังข้อมูลสุขภาพ (สนย.)
สถานีอนามัย JHCIS
การจัดสรรบุคลากร GIS
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
 
สาธารณสุขเขต 12
สาธารณสุขเขต 12
ระบบบริหารยุทธศาสตร์
คู่มือระบบบริหารยุทธศาสตร์
QC RH12[ระบบข้อมูลสุขภาพ]
ระบบ Health Data Center
ระบบประเมินผลตัวชี้วัดเขตบริการที่ 12
Seamless For DMIS
กองทุน PP ระดับพื้นที่ (PPA ปี 2561-62)
ระบบประเมิน QOF เขต 12 ปี 2561-62
โปรแกรมสารบรรณสาสุข
สหกรณ์ออมทรัพย์
Service Plan
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
มหกรรมวิชาการเขต 12 ปี 2561
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (SIS)
HDC On Cloud (สสจ.พัทลุง)
HDC SERVICE (กระทรวงสาธารณสุข)
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
HDC (รายงานการส่งข้อมูลรายวัน)
ชมรม To Be Nunber ONE จ.พัทลุง
 
หน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานในส่วนกลาง
ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข
สมาคมพยาบาล สาขาภาคใต้
ศูนย์บริการร่วมพัทลุง
 
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

*** ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ***

more...
สารสนเทศภูมิศาสตร์
กฏหมายน่ารู้
***  เอกสารเผยแพร่
***  กฏหมาย ICT
 
 

ทางด่วน  

    ส่งเรื่องร้องทุกข์ถึง ผู้บริหาร 


   
Document Download
คู่มือติดตั้งระบบ Authen
คู่มือเขียนโปรแกรม JAVA
คู่มือการใช้โปรแกรม VMWARE
คู่มือการติดตั้ง Firewall
คู่มือการใช้งาน SQL-Server
คู่มือการใช้และบำรุงรักษา
   คอมพิวเตอร์
 
Counter
ท่านเข้าชมลำดับที่
  
 [เริ่มนับ 1 ม.ค. 2551]

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กระทรวงสาธารณสุข

ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร. 0-7461-3127
e-mail : aroonrat2003@hotmail.com