วันที่ 19 ธันวาคม 2557

| จังหวัดพัทลุง | หน่วยงานภายนอก | หน่วยงานภายใน | ระบบเครือข่าย | ติดต่อสอบถาม |

ขณะนี้มีผู้เข้าชม 5 คน
สปสช. ผ่อนผันให้ข้อมูลบริการเดือนตุลาคม 2557 ที่ส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 57 เป็นข้อมูลทันเวลา....ส่งข่าวโดย...ศูนย์ ICT ...เมื่อ 2014-12-12...เวลา 11:30:00 น.
สสจ.พัทลุง
ประวัติ สสจ.พัทลุง
ทำเนียบผู้บริหาร
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประชุม meeting
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ระบบเครือข่ายภายใน
กระดานข่าว [Webboard]
สมุดเยี่ยม [Gestbook]
ระบบอีเมล์ภาครัฐ
ข้อมูลสาธารณสุข
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลประชากร
ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์
ข้อมูลสถานพยาบาล
ข้อมูลสถิติชีพ
ข้อมูลสาเหตุการตาย
ข้อมูลสาเหตุการป่วย(ผู้ป่วยนอก)
ข้อมูลสาเหตุการป่วย(ผู้ป่วยใน)
ข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวัง
ข้อมูลโรคไข้หวัดนก
ข้อมูลสัญญลักษณ์ รพ.สต.
ลิงค์ระบบงาน
ระบบโปรแกรม Depression
สารสนเทศเพื่อการบริหาร [MIS]
ระบบสำนักงาน [e-Office 2008]
ระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อรัง
ระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ระบบโปรแกรม e-Inspection
ระบบติดตามงบประมาณฯ
ระบบโปรแกรม HRD 2006
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสจ.พัทลุง
ระบบสารบรรณสาธารณสุข
ระบบโปรแกรม PIS 2011
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้รับบริการ
ระบบแจ้งการประชุม อบรม
ขั้นตอนการไปแจ้งตาย
แบบฟอร์ม / ระเบียบ
แบบฟอร์มการลา
แบบฟอร์มการเงิน
แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อ
แบบฟอร์มการประชุม/อบรม
แบบฟอร์มอื่นๆ
ระเบียบการเงิน
ระเบียบพัสดุ
ระเบียบการลาศึกษาต่อ
 
ลิงค์ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม
 โครงสร้าง 43 แฟ้ม [มี.ค.55.]
 โครงสร้าง 50 แฟ้ม
 คู่มือตัวชี้วัดกระทรวง สธ. ปี 2557
 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม
 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
Health care data
OP/PP Individual  Records
 
สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
9
ครั้ง
เมื่อวานนี้
927
ครั้ง
สัปดาห์นี้
3,680
ครั้ง
สัปดาหที่แล้ว
5,048
ครั้ง
เดือนนี้
16,212
ครั้ง
เดือนที่แล้ว
30,362
ครั้ง
  ปีนี้
314,821
ครั้ง
  ปีที่แล้ว
419,565
ครั้ง
   ดูกราฟ    
ข้อมูลผู้ออนไลน์   
IP : 54.87.180.181
OS : Search Bot
USE : Unknown
 
Check Mail
Hot mail
Yahoo Mail
Google Mail
Thai Mail
Chaiyo Mail
Moph WebMail
 
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
มติชน
ข่าวสด
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
ไทยรัฐเดลี่เว็บ
 
Download
FileZilla free FTP solution โปรแกรม ftp แจกฟรี  ใช้ได้ดี
CoffeeCup  โปรแกรม FTP Client แจกฟรี ใช้งานได้ดี
F-secure ฆ่าไวรัสตายอย่าให้เหลือ
Avira Free Antivirus แอนตี้ไวรัสเวอร์ชั่นฟรี แต่ดีมากๆ
Firefox ภาษาไทย เวอร์ชั่นภาษาไทยมาแล้ว
Avant Browser เว็บบราวเซอร์ น่าใช้อีกตัว
Safari world's best browser เว็บบราวเซอร์น่าใช้อีกตัว
WinZip บีบให้ไฟล์เล็กลง ไว้เปิดไฟลที่นามสกุล .zip
Winrar บีบไฟล์ได้เล็กกว่า.zip
Camfrog ของดี สำหรับคนนอนดึก
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจ “TO BE NUMBER ONE” จังหวัดพัทลุง
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยปลัดกระทรวงฯ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2556)
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2555-2559)
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2555-2559)
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยา

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
*** ประกาศ สอบราคาซื้อชุดตรวจยาบ้าและชุดตรวจกัญชา [ราคากลาง]
*** ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยทดแทนบ้านหนองบ่อ
*** ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 7 รายการ
*** ประกาศ สอบราคาซื้อชุดตรวจยาบ้า และชุดตรวจกัญชา [ราคากลางชุดตรวจ]

  ข้อมูล 21/43 แฟ้ม
   11 ธันวาคม 2557 Time:09:20:19
     แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน ต.ค. 2557 (สปสช.) 
          ศูนย์ ict ขอแจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน ตุลาคม 2557 (สปสช.) อ่านต่อ...

   3 ตุลาคม 2557 Time:06:24:19
     แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม เดือน ก.ย. 2557 (สปสช.) 
          ศูนย์ ICT ขอแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล 21 แฟ้ม เดือน ก.ย. 2557 อ่านต่อ...

 

     ข่าวด่วน
*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ**** [ข่าวด่วนที่สุด] [ 13 พ.ย. 2557]
*** ขอเชิญประชุม กวป.ในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม รพ.ป่าพะยอม เวลา 13.00 น. [ข่าวด่วนที่สุด] [ 4 มี.ค. 2557]
*** เปลี่ยนแปลงวันประชุมลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่จบปี 2552-2553 [ข่าวด่วนที่สุด] [ 17 ธ.ค. 2556]
*** ติดต่อรับภาพถ่าย การรับของที่ระลึก พอ.สว. และใบอนุโมทนาบัตร [ข่าวธรรมดา] [ 4 พ.ย. 2556]
*** แจ้งผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว. สสอ.ป่าบอน ติดต่อรับผ้าตัดเครื่องแบบ พอ.สว. ทดแทน จำนวน 3 ราย [ข่าวธรรมดา] [ 4 พ.ย. 2556]
อ่านข่าวทั้งหมด.....

   บอร์ดงานพัฒน์
*** ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 [ 12 ธ.ค. 2557]
*** การอบรมระยะสั้นประจำปี 2558 [ 12 ธ.ค. 2557]
*** ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 8 [ 12 ธ.ค. 2557]
*** ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการจิตเวชศาสตรืเด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 19 [ 11 ธ.ค. 2557]
*** ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมให้ความรู้จากสิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัลและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ในเชิงชุมชน สังคม ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 [ 11 ธ.ค. 2557]
ดูทั้งหมด.....

   ภาพข่าวในรั้ว
 
*** ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจ “TO BE NUMBER ONE” จังหวัดพัทลุง
 
*** รพ.สต.บ้านชะรัด ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการเยี่ยมติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
 
*** ศูนย์แพทย์ชุมชนท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ในการเยี่ยมติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
  อ่านข่าวทั้งหมด.....

   ภาพข่าวรอบรั้ว
 
*** รพ.ควนขนุนต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรม5ส. จาก รพ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
 
*** โรงพยาบาลควนขนุน จัดพิธีเปิดอาคารส่งเสริมสุขภาพฯ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 
*** โครงการ อสม.ร่วมใจ คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี งบ 2558 รพ.สต.บ้านสะพานข่อย
  อ่านข่าวทั้งหมด.....

แจ้งประชุม อบรม
*** ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล [วันที่ 17 ธ.ค. 57]
*** ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) [วันที่ 20 ส.ค. 57]
*** ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ จังหวัดพัทลุง [วันที่ 24 มิ.ย. 57]
*** การพัฒนานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุง ปี 2557 [วันที่ 18 มี.ค. 57]
*** โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานสุขศึกษา ประจำปี 257 [วันที่ 17 มี.ค. 57]
   
>>ตั้งกระทู้ใหม่
2691 ข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน พ.ย.2557 ที่ส่งเข้ามาแล้ว ตรวจสอบเมื่อเช้านี้ ล่าสุดๆๆๆๆ อ่าน [337] ตอบ [3] เมื่อ [11 ธ.ค. 2557]
2690 ตรวจสอบ43แฟ้มsurveillance.txt ของ09827 กรณีไข้เลือดออก อ่าน [94] ตอบ [0] เมื่อ [9 ธ.ค. 2557]
2689 แจ้ง HDC ของ สสจ. ไม่พร้อมใช่งาน ส่งข้อมูลไม่ได้...ครับ อ่าน [53] ตอบ [0] เมื่อ [8 ธ.ค. 2557]
2688 สอบถาม เรื่องการบรรจุข้าราชการรอบ 3 อ่าน [232] ตอบ [1] เมื่อ [7 ธ.ค. 2557]
2687 หน่วยบริการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณาส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ของ ต.ค. 2557 โดยด่วนด้วยครับ อ่าน [650] ตอบ [20] เมื่อ [3 ธ.ค. 2557]
2686 ผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุขประเภทกรีฑา เตรียมความพร้อมได้เลยครับ 02122014 อ่าน [137] ตอบ [0] เมื่อ [2 ธ.ค. 2557]
2685 แจ้งการส่งข้อมูลหนี้ ประจำเดือนธันวาคม 2557 อ่าน [179] ตอบ [0] เมื่อ [1 ธ.ค. 2557]


กระทรวงสาธารณสุข
สถานีอนามัย HCIS
สถานีอนามัย JHCIS
บริหารงานบุคคล PIS
การจัดสรรบุคลากร GIS
เว็บบอร์ดระบบงานศูนย์เทคฯ
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
เครื่องแม่ข่าย PDN 21
เครื่องแม่ข่าย PDN 43
 
สาธารณสุขเขต 12
สาธารณสุขเขต 12
ระบบบริหารยุทธศาสตร์
ระบบ Hospital Profiles
ระบบ Health Data Center
ระบบประเมินผลตัวชี้วัดเขตบริการที่ 12
ระบบสารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 
โปรแกรมสารบรรณสาสุข
สหกรณ์ออมทรัพย์
HDC version 2 เริ่ม 1 ต.ค. 57
ระบบสารสนเทศสาธารณสุขVersion 8.5
 
หน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานในส่วนกลาง
ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข
สมาคมพยาบาล สาขาภาคใต้
ศูนย์บริการร่วมพัทลุง
 
ตะลุงสาร ออนไลน์
*** วารสารตะลุงสาร ฉบับที่ 68 ***
more...
สารสนเทศภูมิศาสตร์
***  พิกัดสถานพยาบาล
***  มาตรฐานสุขศึกษา ปี 2552
***  มาตรฐานสุขศึกษาปี 2553
***  มาตรฐานสุขศึกษาปี 2554
กฏหมายน่ารู้
***  เอกสารเผยแพร่
***  กฏหมาย ICT
 
 
ประมวลภาพ
รวมภาพกิจกรรม  

ทางด่วน  

    ส่งเรื่องร้องทุกข์ถึง ผู้บริหาร 


   
Document Download
คู่มือติดตั้งระบบ Authen
คู่มือติดตั้ง NTP  Server  
คู่มือการใช้งาน WinXP
คู่มือเขียนโปรแกรม JAVA
คู่มือการใช้โปรแกรม VMWARE
คู่มือโปรแกรม Photoshop เล่ม 1
คู่มือการติดตั้ง Firewall
คู่มือการใช้งาน SQL-Server
คู่มือการใช้และบำรุงรักษา
   คอมพิวเตอร์
 
Counter
ท่านเข้าชมลำดับที่
  
 [เริ่มนับ 1 ม.ค. 2551]

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กระทรวงสาธารณสุข

ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร. 0-7461-3127
e-mail : jedsadakorn@hotmail.com