วันที่ 4 สิงหาคม 2558

| จังหวัดพัทลุง | หน่วยงานภายนอก | หน่วยงานภายใน | ระบบเครือข่าย | ติดต่อสอบถาม |

ขณะนี้มีผู้เข้าชม 7 คน
09798 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะรัด ตำบลชะรัด ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน มิ.ย. 2558 เข้าระบบ HDC ด่วนที่สุด....ส่งข่าวโดย...ศูนย์ ICT ...เมื่อ 27 ก.ค. 2558...เวลา 17:50:00 น.
สสจ.พัทลุง
ประวัติ สสจ.พัทลุง
ทำเนียบผู้บริหาร
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประชุม meeting
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ระบบเครือข่ายภายใน
กระดานข่าว [Webboard]
สมุดเยี่ยม [Gestbook]
ระบบอีเมล์ภาครัฐ
ข้อมูลสาธารณสุข
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลประชากร
ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์
ข้อมูลสถานพยาบาล
ข้อมูลสถิติชีพ
ข้อมูลสาเหตุการตาย
ข้อมูลสาเหตุการป่วย(ผู้ป่วยนอก)
ข้อมูลสาเหตุการป่วย(ผู้ป่วยใน)
ข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวัง
ข้อมูลโรคไข้หวัดนก
ข้อมูลสัญญลักษณ์ รพ.สต.
ลิงค์ระบบงาน
ระบบตรวจสอบข้อมูล person
สารสนเทศเพื่อการบริหาร [MIS]
ระบบสำนักงาน [e-Office 2008]
ระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อรัง
ระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ระบบโปรแกรม e-Inspection
ระบบติดตามงบประมาณฯ
ระบบโปรแกรม HRD 2006
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสจ.พัทลุง
ระบบสารบรรณสาธารณสุข
ระบบโปรแกรม PIS 2011
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้รับบริการ
ระบบแจ้งการประชุม อบรม
ขั้นตอนการไปแจ้งตาย
แบบฟอร์ม / ระเบียบ
แบบฟอร์มการลา
แบบฟอร์มการเงิน
แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อ
แบบฟอร์มการประชุม/อบรม
แบบฟอร์มอื่นๆ
ระเบียบการเงิน
ระเบียบพัสดุ
ระเบียบการลาศึกษาต่อ
 
ลิงค์ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม
 โครงสร้าง 43 แฟ้ม [มี.ค.55.]
 โครงสร้าง 50 แฟ้ม
 คู่มือตัวชี้วัดกระทรวง สธ. ปี 2557
 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม
 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
Health care data
OP/PP Individual  Records
 
สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
1,503
ครั้ง
เมื่อวานนี้
1,683
ครั้ง
สัปดาห์นี้
3,186
ครั้ง
สัปดาหที่แล้ว
-1
ครั้ง
เดือนนี้
3,928
ครั้ง
เดือนที่แล้ว
28,994
ครั้ง
  ปีนี้
211,915
ครั้ง
  ปีที่แล้ว
323,981
ครั้ง
   สถิติย้อนหลัง    
ข้อมูลผู้ออนไลน์   
IP : 54.90.242.211
OS : Search Bot
USE : Unknown
 
Check Mail
Hot mail
Yahoo Mail
Google Mail
Thai Mail
Chaiyo Mail
Moph WebMail
 
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
มติชน
ข่าวสด
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
ไทยรัฐเดลี่เว็บ
 
Download
FileZilla free FTP solution โปรแกรม ftp แจกฟรี  ใช้ได้ดี
CoffeeCup  โปรแกรม FTP Client แจกฟรี ใช้งานได้ดี
F-secure ฆ่าไวรัสตายอย่าให้เหลือ
Avira Free Antivirus แอนตี้ไวรัสเวอร์ชั่นฟรี แต่ดีมากๆ
Firefox ภาษาไทย เวอร์ชั่นภาษาไทยมาแล้ว
Avant Browser เว็บบราวเซอร์ น่าใช้อีกตัว
Safari world's best browser เว็บบราวเซอร์น่าใช้อีกตัว
WinZip บีบให้ไฟล์เล็กลง ไว้เปิดไฟลที่นามสกุล .zip
Winrar บีบไฟล์ได้เล็กกว่า.zip
Camfrog ของดี สำหรับคนนอนดึก
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ร่วมจุดเทียนถวยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยปลัดกระทรวงฯ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2556)
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2555-2559)
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2555-2559)
คู่มือประชาชนสำหรับงานคุ้มครองผู้บริโภค

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
*** ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ [download]
*** ประกาศ ราคากลางโครงการจัดซื้อยา โรงพยาบาลตะโมด [download]
*** ประกาศ สอบราคาซื้อชุดตรวจยาบ้าและชุดตรวจกัญชา [ราคากลาง]
*** ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยทดแทนบ้านหนองบ่อ

  ข้อมูล 21/43 แฟ้ม
   10 กรกฎาคม 2558 Time:19:52:56
     แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน มิ.ย. 2558 (สปสช.) 
          ศูนย์ ict ขอแจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน มิถุนายน 2558 อ่านต่อ...

   25 มิถุนายน 2558 Time:09:20:42
     รายงานจำนวนแฟ้ม CHRONIC ของหน่วยบริการในระบบ HDC ล่าสุด 
          ศูนย์ ict ขอแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลแฟ้ม CHRONIC ในระบบ HDC อ่านต่อ...

 

     ข่าวด่วน
*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ**** [ข่าวด่วนที่สุด] [ 13 พ.ย. 2557]
*** ขอเชิญประชุม กวป.ในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม รพ.ป่าพะยอม เวลา 13.00 น. [ข่าวด่วนที่สุด] [ 4 มี.ค. 2557]
*** เปลี่ยนแปลงวันประชุมลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่จบปี 2552-2553 [ข่าวด่วนที่สุด] [ 17 ธ.ค. 2556]
*** ติดต่อรับภาพถ่าย การรับของที่ระลึก พอ.สว. และใบอนุโมทนาบัตร [ข่าวธรรมดา] [ 4 พ.ย. 2556]
*** แจ้งผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว. สสอ.ป่าบอน ติดต่อรับผ้าตัดเครื่องแบบ พอ.สว. ทดแทน จำนวน 3 ราย [ข่าวธรรมดา] [ 4 พ.ย. 2556]
อ่านข่าวทั้งหมด.....

   บอร์ดงานพัฒน์
*** โครงการพัฒนาศักยภาพหมออนามัยขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพฯ [ 3 ส.ค. 2558]
*** ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ ปี 2558 [ 3 ส.ค. 2558]
*** รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง [ 3 ส.ค. 2558]
*** พยาบาลกับความท้าทายในการป้องกันและจัดการกับโรคเรื้อรัง [ 3 ส.ค. 2558]
*** การประชุมวิชาการประจำปีสถาบันโรคผิวหนัง [ 3 ส.ค. 2558]
ดูทั้งหมด.....

   ภาพข่าวในรั้ว
 
*** สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ร่วมจุดเทียนถวยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 
*** สาธารณสุขพัทลุง ประชุมเตรียมการอบรมในการส่งต่อการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อน ที่เท้าเบาหวาน และอบรมการแช่เท้าด้วยสมุนไพรและการนวดเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
 
*** สาธารณสุขพัทลุง เตือนประชาชนในพื้นที่ฝนตก-น้ำท่วมขัง ระวัง “โรคฉี่หนู” ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง หากรักษาช้า โรครุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
  อ่านข่าวทั้งหมด.....

   ภาพข่าวรอบรั้ว
 
*** รพ.ควนขนุน รับการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
 
*** รพ.ควนขนุนดำเนินโครงการ อบรม-ฟื้นฟู แผนระงับอัคคีภัย
 
*** โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะรัด จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคืนข้อมูลให้กับชุมชน
  อ่านข่าวทั้งหมด.....
 
 
>>ตั้งกระทู้ใหม่
2783 หน่วยบริการดังต่อไปนี้ ให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ในเดือนที่แจ้งมา เข้าระบบ HDC ใหม่ อีกครั้ง อ่าน [265] ตอบ [4] เมื่อ [27 ก.ค. 2558]
2782 รายงานจำนวนแฟ้ม SERVICE ของหน่วยบริการ ในระบบ HDC (มิ.ย.2558) อ่าน [242] ตอบ [1] เมื่อ [21 ก.ค. 2558]
2781 แจ้งปิดระบบนำเข้าข้อมุุล 43 แฟ้ม HDC วันที่ 14-15 นี้ อ่าน [186] ตอบ [3] เมื่อ [14 ก.ค. 2558]
2780 ขอเชิญ จนท. รพช./รพ.สต. ผู้รับผิดชอบข้อมูล 43 แฟ้ม เข้าร่วมกลุ่ม line อ่าน [290] ตอบ [4] เมื่อ [12 ก.ค. 2558]
2779 รพช. 6 แห่ง ต่อไปนี้ ให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน มิ.ย. 2558 เข้าระบบ HDC ด่วนที่สุด อ่าน [206] ตอบ [6] เมื่อ [11 ก.ค. 2558]
2776 แจ้งปิดระบบ server ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 17-19 ก.ค. 2558 นี้ อ่าน [190] ตอบ [0] เมื่อ [4 ก.ค. 2558]
2775 หน่วยบริการดังต่อไปนี้ ให้ส่งข้อมูลแฟ้ม chronic เข้าระบบ HDC ใหม่ อีกครั้ง อ่าน [590] ตอบ [11] เมื่อ [1 ก.ค. 2558]


กระทรวงสาธารณสุข
สถานีอนามัย HCIS
สถานีอนามัย JHCIS
บริหารงานบุคคล PIS
การจัดสรรบุคลากร GIS
เว็บบอร์ดระบบงานศูนย์เทคฯ
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
เครื่องแม่ข่าย PDN 21
เครื่องแม่ข่าย PDN 43
 
สาธารณสุขเขต 12
สาธารณสุขเขต 12
ระบบบริหารยุทธศาสตร์
ระบบ Hospital Profiles
ระบบ Health Data Center
ระบบประเมินผลตัวชี้วัดเขตบริการที่ 12
ระบบประเมิน QOF เขต 12 ปี 2558
ระบบสารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
สุขภาพดี วิถีคนเมืองลุง
โปรแกรมสารบรรณสาสุข
สหกรณ์ออมทรัพย์
HDC On Cloud เริ่ม 20 ก.ค. 58
 
หน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานในส่วนกลาง
ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข
สมาคมพยาบาล สาขาภาคใต้
ศูนย์บริการร่วมพัทลุง
 
ตะลุงสาร ออนไลน์
*** วารสารตะลุงสาร ฉบับที่ 72 ***
more...
สารสนเทศภูมิศาสตร์
***  พิกัดสถานพยาบาล
***  มาตรฐานสุขศึกษา ปี 2552
***  มาตรฐานสุขศึกษาปี 2553
***  มาตรฐานสุขศึกษาปี 2554
กฏหมายน่ารู้
***  เอกสารเผยแพร่
***  กฏหมาย ICT
 
 
ประมวลภาพ
รวมภาพกิจกรรม 

ทางด่วน  

    ส่งเรื่องร้องทุกข์ถึง ผู้บริหาร 


   
Document Download
คู่มือติดตั้งระบบ Authen
คู่มือติดตั้ง NTP  Server  
คู่มือการใช้งาน WinXP
คู่มือเขียนโปรแกรม JAVA
คู่มือการใช้โปรแกรม VMWARE
คู่มือโปรแกรม Photoshop เล่ม 1
คู่มือการติดตั้ง Firewall
คู่มือการใช้งาน SQL-Server
คู่มือการใช้และบำรุงรักษา
   คอมพิวเตอร์
 
Counter
ท่านเข้าชมลำดับที่
  
 [เริ่มนับ 1 ม.ค. 2551]

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กระทรวงสาธารณสุข

ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร. 0-7461-3127
e-mail : jedsadakorn@hotmail.com