วันที่ 2 มีนาคม 2558

| จังหวัดพัทลุง | หน่วยงานภายนอก | หน่วยงานภายใน | ระบบเครือข่าย | ติดต่อสอบถาม |

ขณะนี้มีผู้เข้าชม 37 คน
แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง กรุณาส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ของเดือน ม.ค. 2558 เข้าระบบ HDC ภายใน 28 ก.พ. 2558 นี้ (สรุปนำเสนอ กวป. ทุกสิ้นเดือน)....ส่งข่าวโดย...ศูนย์ ict ...เมื่อ 9 ก.พ. 2558...เวลา 07:28:00 น.
สสจ.พัทลุง
ประวัติ สสจ.พัทลุง
ทำเนียบผู้บริหาร
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประชุม meeting
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ระบบเครือข่ายภายใน
กระดานข่าว [Webboard]
สมุดเยี่ยม [Gestbook]
ระบบอีเมล์ภาครัฐ
ข้อมูลสาธารณสุข
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลประชากร
ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์
ข้อมูลสถานพยาบาล
ข้อมูลสถิติชีพ
ข้อมูลสาเหตุการตาย
ข้อมูลสาเหตุการป่วย(ผู้ป่วยนอก)
ข้อมูลสาเหตุการป่วย(ผู้ป่วยใน)
ข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวัง
ข้อมูลโรคไข้หวัดนก
ข้อมูลสัญญลักษณ์ รพ.สต.
ลิงค์ระบบงาน
ระบบโปรแกรม Depression
สารสนเทศเพื่อการบริหาร [MIS]
ระบบสำนักงาน [e-Office 2008]
ระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อรัง
ระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ระบบโปรแกรม e-Inspection
ระบบติดตามงบประมาณฯ
ระบบโปรแกรม HRD 2006
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสจ.พัทลุง
ระบบสารบรรณสาธารณสุข
ระบบโปรแกรม PIS 2011
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้รับบริการ
ระบบแจ้งการประชุม อบรม
ขั้นตอนการไปแจ้งตาย
แบบฟอร์ม / ระเบียบ
แบบฟอร์มการลา
แบบฟอร์มการเงิน
แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อ
แบบฟอร์มการประชุม/อบรม
แบบฟอร์มอื่นๆ
ระเบียบการเงิน
ระเบียบพัสดุ
ระเบียบการลาศึกษาต่อ
 
ลิงค์ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม
 โครงสร้าง 43 แฟ้ม [มี.ค.55.]
 โครงสร้าง 50 แฟ้ม
 คู่มือตัวชี้วัดกระทรวง สธ. ปี 2557
 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม
 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
Health care data
OP/PP Individual  Records
 
สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
841
ครั้ง
เมื่อวานนี้
584
ครั้ง
สัปดาห์นี้
841
ครั้ง
สัปดาหที่แล้ว
0
ครั้ง
เดือนนี้
1,425
ครั้ง
เดือนที่แล้ว
30,840
ครั้ง
  ปีนี้
62,470
ครั้ง
  ปีที่แล้ว
323,981
ครั้ง
   สถิติย้อนหลัง    
ข้อมูลผู้ออนไลน์   
IP : 54.205.122.62
OS : Search Bot
USE : Unknown
 
Check Mail
Hot mail
Yahoo Mail
Google Mail
Thai Mail
Chaiyo Mail
Moph WebMail
 
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
มติชน
ข่าวสด
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
ไทยรัฐเดลี่เว็บ
 
Download
FileZilla free FTP solution โปรแกรม ftp แจกฟรี  ใช้ได้ดี
CoffeeCup  โปรแกรม FTP Client แจกฟรี ใช้งานได้ดี
F-secure ฆ่าไวรัสตายอย่าให้เหลือ
Avira Free Antivirus แอนตี้ไวรัสเวอร์ชั่นฟรี แต่ดีมากๆ
Firefox ภาษาไทย เวอร์ชั่นภาษาไทยมาแล้ว
Avant Browser เว็บบราวเซอร์ น่าใช้อีกตัว
Safari world's best browser เว็บบราวเซอร์น่าใช้อีกตัว
WinZip บีบให้ไฟล์เล็กลง ไว้เปิดไฟลที่นามสกุล .zip
Winrar บีบไฟล์ได้เล็กกว่า.zip
Camfrog ของดี สำหรับคนนอนดึก
นส.สุปราณี จันทร์แก้ว อสม.ดีเด่นจังหวัดพัทลุง รับการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยปลัดกระทรวงฯ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2556)
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2555-2559)
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2555-2559)

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
*** ประกาศ ราคากลางโครงการจัดซื้อยา โรงพยาบาลตะโมด [download]
*** ประกาศ สอบราคาซื้อชุดตรวจยาบ้าและชุดตรวจกัญชา [ราคากลาง]
*** ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยทดแทนบ้านหนองบ่อ
*** ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 7 รายการ

  ข้อมูล 21/43 แฟ้ม
   22 มกราคม 2558 Time:20:25:53
     แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน ธ.ค. 2557 (สปสช.) 
          ศูนย์ ict ขอแจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน ธันวาคม 2557 อ่านต่อ...

   4 มกราคม 2558 Time:20:23:59
     แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน ต.ค.- พ.ย. 2557 (สปสช.) 
          ศูนย์ ict ขอแจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน ตุลาคม -พฤศจิกายน 2557 (สปสช.) อ่านต่อ...

 

     ข่าวด่วน
*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ**** [ข่าวด่วนที่สุด] [ 13 พ.ย. 2557]
*** ขอเชิญประชุม กวป.ในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม รพ.ป่าพะยอม เวลา 13.00 น. [ข่าวด่วนที่สุด] [ 4 มี.ค. 2557]
*** เปลี่ยนแปลงวันประชุมลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่จบปี 2552-2553 [ข่าวด่วนที่สุด] [ 17 ธ.ค. 2556]
*** ติดต่อรับภาพถ่าย การรับของที่ระลึก พอ.สว. และใบอนุโมทนาบัตร [ข่าวธรรมดา] [ 4 พ.ย. 2556]
*** แจ้งผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว. สสอ.ป่าบอน ติดต่อรับผ้าตัดเครื่องแบบ พอ.สว. ทดแทน จำนวน 3 ราย [ข่าวธรรมดา] [ 4 พ.ย. 2556]
อ่านข่าวทั้งหมด.....

   บอร์ดงานพัฒน์
*** ประชุมวิชาการด้านสูงวัยและผู้สูงอายุ [ 26 ก.พ. 2558]
*** การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ [ 26 ก.พ. 2558]
*** ประชุมการทันตบุคลากร เพื่อ ก้าวสู่ AEC ประจำปี 2558 [ 26 ก.พ. 2558]
*** ประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ครั้งที่ 2 [ 26 ก.พ. 2558]
*** ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน [ 26 ก.พ. 2558]
ดูทั้งหมด.....

   ภาพข่าวในรั้ว
 
*** นส.สุปราณี จันทร์แก้ว อสม.ดีเด่นจังหวัดพัทลุง รับการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘
 
*** สาธารณสุขพัทลุง เตือนประชาชน หน้าร้อนเสี่ยงท้องร่วง ยึดหลักป้องกัน กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
 
*** สาธารณสุขพัทลุง ส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัย และบุคลากรสาธารณสุข ออกกำลังกายเป็นนิจ เช็คสุขภาพทุกปี เป็นต้นแบบให้กับประชาชน ป้องกันโรควิถีชีวิตมาเยือน
  อ่านข่าวทั้งหมด.....

   ภาพข่าวรอบรั้ว
 
*** รพ.ควนขนุนร่วมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
 
*** รพ.สต.บ้านบ่อทราย รับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดสุราษฎร์ฯ
 
*** อบรมแกนนำดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ปี 2558
  อ่านข่าวทั้งหมด.....

แจ้งประชุม อบรม
*** ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 3/2558 [วันที่ 31 มี.ค. 58]
*** [วันที่ 0 43]
*** ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล [วันที่ 17 มี.ค. 58]
*** จัดทำบัญชีจังหวัดวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ [วันที่ 27 ก.พ. 58]
*** พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ [วันที่ 25 มี.ค. 58]
   
>>ตั้งกระทู้ใหม่
2748 ขออนุญาต สอบถามแนวทางค่าตอบแทนฉบับ 8 ของปี 58 ครับ อ่าน [92] ตอบ [0] เมื่อ [27 ก.พ. 2558]
2747 สรุปรายงานจำนวนข้อมูลแฟ้ม service ในระบบ HDC ประจำเดือน ม.ค.2558 ล่าสุด !!! อ่าน [145] ตอบ [1] เมื่อ [26 ก.พ. 2558]
2746 แจ้งการโอนหนี้บุคคลที่สามประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 อ่าน [77] ตอบ [0] เมื่อ [25 ก.พ. 2558]
2745 การเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 อ่าน [316] ตอบ [0] เมื่อ [17 ก.พ. 2558]
2744 แจ้งการอัพเดตโปรแกรม JHCIS V.05-02-2558 อ่าน [214] ตอบ [2] เมื่อ [16 ก.พ. 2558]
2734 ถ้อยแถลงขอปิดกระทู้ "อ้อยเข้าปากช้าง" อ่าน [468] ตอบ [4] เมื่อ [11 ก.พ. 2558]
2733 รายงานจำนวนข้อมูลแฟ้ม service ในระบบ HDC ประจำเดือน ม.ค.2558 ล่าสุด อ่าน [271] ตอบ [2] เมื่อ [10 ก.พ. 2558]


กระทรวงสาธารณสุข
สถานีอนามัย HCIS
สถานีอนามัย JHCIS
บริหารงานบุคคล PIS
การจัดสรรบุคลากร GIS
เว็บบอร์ดระบบงานศูนย์เทคฯ
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
เครื่องแม่ข่าย PDN 21
เครื่องแม่ข่าย PDN 43
 
สาธารณสุขเขต 12
สาธารณสุขเขต 12
ระบบบริหารยุทธศาสตร์
ระบบ Hospital Profiles
ระบบ Health Data Center
ระบบประเมินผลตัวชี้วัดเขตบริการที่ 12
ระบบสารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โครงการ 999 ดวงตา เพื่อชาวนรา
โปรแกรมสารบรรณสาสุข
สหกรณ์ออมทรัพย์
HDC version 2 เริ่ม 1 ต.ค. 57
 
หน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานในส่วนกลาง
ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข
สมาคมพยาบาล สาขาภาคใต้
ศูนย์บริการร่วมพัทลุง
 
ตะลุงสาร ออนไลน์
*** วารสารตะลุงสาร ฉบับที่ 70 ***
more...
สารสนเทศภูมิศาสตร์
***  พิกัดสถานพยาบาล
***  มาตรฐานสุขศึกษา ปี 2552
***  มาตรฐานสุขศึกษาปี 2553
***  มาตรฐานสุขศึกษาปี 2554
กฏหมายน่ารู้
***  เอกสารเผยแพร่
***  กฏหมาย ICT
 
 
ประมวลภาพ
รวมภาพกิจกรรม  

ทางด่วน  

    ส่งเรื่องร้องทุกข์ถึง ผู้บริหาร 


   
Document Download
คู่มือติดตั้งระบบ Authen
คู่มือติดตั้ง NTP  Server  
คู่มือการใช้งาน WinXP
คู่มือเขียนโปรแกรม JAVA
คู่มือการใช้โปรแกรม VMWARE
คู่มือโปรแกรม Photoshop เล่ม 1
คู่มือการติดตั้ง Firewall
คู่มือการใช้งาน SQL-Server
คู่มือการใช้และบำรุงรักษา
   คอมพิวเตอร์
 
Counter
ท่านเข้าชมลำดับที่
  
 [เริ่มนับ 1 ม.ค. 2551]

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กระทรวงสาธารณสุข

ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร. 0-7461-3127
e-mail : jedsadakorn@hotmail.com