วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

| จังหวัดพัทลุง | หน่วยงานภายนอก | หน่วยงานภายใน | ระบบเครือข่าย | ติดต่อสอบถาม |

ขณะนี้มีผู้เข้าชม 2 คน
ด้วย สสจ.พัทลุง ได้ปรับเวอร์ชั่นระบบโปรแกรมสารบรรณและได้เปลี่ยน url ใหม่ เป็น http://203.157.229.39/archives ตั้งแต่วันที่ 10-05-2559 เป็นต้นไป สำหรับหนังสือราชการที่มีการรับ-ส่ง ก่อนวันนี้ ให้เข้าไปใช้ระบบเดิมในการรับหรือเปิดเอกสาร ที่ url http://203.157.229.20/archives ....ส่งข่าวโดย...งานธุรการ ...เมื่อ 10 พ.ค. 2559...เวลา 04:55:00 น.
สสจ.พัทลุง
ประวัติ สสจ.พัทลุง
ทำเนียบผู้บริหาร
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประชุม meeting
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ระบบเครือข่ายภายใน
กระดานข่าว [Webboard]
สมุดเยี่ยม [Gestbook]
ระบบอีเมล์ภาครัฐ
ข้อมูลสาธารณสุข
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลประชากร
ข้อมูลประชากรกลางปี
ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
ข้อมูลสาเหตุการตาย
ข้อมูลสาเหตุการป่วย(ผู้ป่วยนอก)
ข้อมูลสาเหตุการป่วย(ผู้ป่วยใน)
ข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวัง
ข้อมูลสถานการณ์ทางระบาดวิทยา
ข้อมูลโรคไข้หวัดนก
ข้อมูลสัญญลักษณ์ รพ.สต.
ลิงค์ระบบงาน
ระบบตรวจสอบข้อมูล person
สารสนเทศเพื่อการบริหาร [MIS]
ระบบสำนักงาน [e-Office 2008]
ระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อรัง
ระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ระบบโปรแกรม e-Inspection
ระบบติดตามงบประมาณฯ
ระบบโปรแกรม HRD 2006
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสจ.พัทลุง
ระบบสารบรรณสาธารณสุข
ระบบโปรแกรม PIS 2011
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้รับบริการ
ระบบแจ้งการประชุม อบรม
ขั้นตอนการไปแจ้งตาย
แบบฟอร์ม / ระเบียบ
แบบฟอร์มการลา
แบบฟอร์มการเงิน
แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อ
แบบฟอร์มการประชุม/อบรม
แบบฟอร์มอื่นๆ
ระเบียบการเงิน
ระเบียบพัสดุ
ระเบียบการลาศึกษาต่อ
 
ลิงค์ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม
 โครงสร้าง 43 แฟ้ม [2558]
 โครงสร้าง 50 แฟ้ม [2558]
 คู่มือตัวชี้วัดกระทรวง สธ. ปี 2557
 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม
 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
Health care data
OP/PP Individual  Records
 
สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
912
ครั้ง
เมื่อวานนี้
1,018
ครั้ง
สัปดาห์นี้
959
ครั้ง
สัปดาหที่แล้ว
-1
ครั้ง
เดือนนี้
20,709
ครั้ง
เดือนที่แล้ว
25,693
ครั้ง
  ปีนี้
132,727
ครั้ง
  ปีที่แล้ว
336,262
ครั้ง
   สถิติย้อนหลัง    
ข้อมูลผู้ออนไลน์   
IP : 54.80.184.8
OS : Search Bot
USE : Unknown
 
Check Mail
Hot mail
Yahoo Mail
Google Mail
Thai Mail
Chaiyo Mail
Moph WebMail
 
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
มติชน
ข่าวสด
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
ไทยรัฐเดลี่เว็บ
 
Download
FileZilla free FTP solution โปรแกรม ftp แจกฟรี  ใช้ได้ดี
CoffeeCup  โปรแกรม FTP Client แจกฟรี ใช้งานได้ดี
F-secure ฆ่าไวรัสตายอย่าให้เหลือ
Avira Free Antivirus แอนตี้ไวรัสเวอร์ชั่นฟรี แต่ดีมากๆ
Firefox ภาษาไทย เวอร์ชั่นภาษาไทยมาแล้ว
Avant Browser เว็บบราวเซอร์ น่าใช้อีกตัว
Safari world's best browser เว็บบราวเซอร์น่าใช้อีกตัว
WinZip บีบให้ไฟล์เล็กลง ไว้เปิดไฟลที่นามสกุล .zip
Winrar บีบไฟล์ได้เล็กกว่า.zip
Camfrog ของดี สำหรับคนนอนดึก
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ พอ.สว.จังหวัดพัทลุง ออกให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน ณ บ้านควนแสวง หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยปลัดกระทรวงฯ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2556)
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2555-2559)
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2555-2559)
คู่มือประชาชนสำหรับงานคุ้มครองผู้บริโภค

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   25 พฤษภาคม 2559 Time:09:39:39
     ประกาศฯ ขายทอดตลาดพัสดุุชำรุดเสื่อมสภาพฯ.....อ่านต่อ 
   25 พฤษภาคม 2559 Time:09:36:35
     ประกาศฯ ขายทอดตลาดพัสดุุชำรุดเสื่อมสภาพฯ.....อ่านต่อ 
   14 ตุลาคม 2558 Time:09:57:08
     แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดจ้าง งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2559.....อ่านต่อ 

  บอร์ดงานบุคคลากร
   27 พฤษภาคม 2559 Time:13:28:10
     ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.....อ่านต่อ 
   16 พฤษภาคม 2559 Time:12:43:00
     ประกาศจังหวัดพัทลุง.....อ่านต่อ 
   9 พฤษภาคม 2559 Time:17:04:13
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน.....อ่านต่อ 
 

  ข้อมูล 43 แฟ้ม
   11 พฤษภาคม 2559 Time:10:10:20
     แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน เมษายน 2559 
          แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน เมษายน 2559 อ่านต่อ...

   11 เมษายน 2559 Time:14:50:02
     แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน มีนาคม 2559 
          แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน มีนาคม 2559 อ่านต่อ...

   9 มีนาคม 2559 Time:13:38:27
     แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน กุมภาพันธ์ 2559 
          งานข้อมูลข่าวสารขอแจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนกุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ...

 

     ข่าวด่วน
*** ประชุมพัฒนาการเข้าถึงสิทธิบริการสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 255 [ข่าวด่วนมาก] [ 13 ส.ค. 2558]
*** ประชุมพัฒนาการเข้าถึงสิทธิบริการสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 255 [ข่าวธรรมดา] [ 13 ส.ค. 2558]
*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ**** [ข่าวด่วนที่สุด] [ 13 พ.ย. 2557]
*** ขอเชิญประชุม กวป.ในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม รพ.ป่าพะยอม เวลา 13.00 น. [ข่าวด่วนที่สุด] [ 4 มี.ค. 2557]
*** เปลี่ยนแปลงวันประชุมลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่จบปี 2552-2553 [ข่าวด่วนที่สุด] [ 17 ธ.ค. 2556]
อ่านข่าวทั้งหมด.....

   บอร์ดงานพัฒน์
*** ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนา [ 23 พ.ค. 2559]
*** ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ด้านการ บริบาลผู้ป่วยระยะท้าย [ 23 พ.ค. 2559]
*** ขอเชิญชวนร่วมเนอผลงานวิชาการ นการประชุมวิชาการประจำปี 2559 [ 23 พ.ค. 2559]
*** ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 8 [ 23 พ.ค. 2559]
*** ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาทางวิชาการ [ 23 พ.ค. 2559]
ดูทั้งหมด.....

   ภาพข่าวในรั้ว
 
*** หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ พอ.สว.จังหวัดพัทลุง ออกให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน ณ บ้านควนแสวง หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
 
*** สธ.พัทลุง เตือนประชาชนช่วงอากาศเปลี่ยน ระวังป่วย แนะออกกำลังกายและดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกันโรค
 
*** สาธารณสุขพัทลุง ประชุมเชิงปฎิบัติการนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน และเด็กไทยสายดี (ครู ข) ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปี 2559
  อ่านข่าวทั้งหมด.....

   ภาพข่าวรอบรั้ว
 
*** รพ.ควนขนุน และ โค้กหาดทิพย์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในสวนหย่อมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาล
 
*** เทศบาลตำบลท่าขนอน ศึกษาดูงานตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ
 
*** รพ.สต.บ้านปลวกร้อน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจากจังหวัดยะลา
  อ่านข่าวทั้งหมด.....
 

>>ตั้งกระทู้ใหม่
2860 ข้อสอบถามเรื่องระเบียบการเป็น พกส. อ่าน [117] ตอบ [0] เมื่อ [18 พ.ค. 2559]
2859 รพ.สต.บ้านโล๊ะจังกระ รับย้ายข้าราชการตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง อ่าน [69] ตอบ [1] เมื่อ [17 พ.ค. 2559]
2854 การส่งรายงานสรุปผลการตรวจน้ำและน้ำแข็ง ปี 2559 รอบที่ 1 อ่าน [207] ตอบ [1] เมื่อ [27 เม.ย. 2559]
2853 การส่งรายงานสรุปผลการตรวจน้ำและน้ำแข็ง ปี 2559 รอบที่ 1 อ่าน [12] ตอบ [0] เมื่อ [27 เม.ย. 2559]
2852 ดูข้อมูล PIS อ่าน [171] ตอบ [1] เมื่อ [22 เม.ย. 2559]
2851 ถึง กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม/เก็บตัวอย่างน้ำดื่มและน้ำแข็งบริโภค อ่าน [289] ตอบ [2] เมื่อ [11 เม.ย. 2559]
2850 ผลการออกสลากการกุศลโรงพยาบาลตะโหมด อ่าน [248] ตอบ [0] เมื่อ [8 เม.ย. 2559]


กระทรวงสาธารณสุข
ระบบโปรแกรม HDC
ระบบโปรแกรม HDC Service
ระบบโปรแกรม OPPP2010
กลุ่มคลังข้อมูลสุขภาพ (สนย.)
สถานีอนามัย JHCIS
การจัดสรรบุคลากร GIS
เว็บบอร์ดระบบงานศูนย์เทคฯ
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
เครื่องแม่ข่าย PDN 43
 
สาธารณสุขเขต 12
สาธารณสุขเขต 12
ระบบบริหารยุทธศาสตร์
ระบบ Hospital Profiles
ระบบ Health Data Center
ระบบประเมินผลตัวชี้วัดเขตบริการที่ 12
ระบบประเมิน QOF เขต 12 ปี 2559
ระบบประเมิน QOF เขต 12 ปี 2558
ระบบสารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรังCEU
Phatthalung Pharmaceutical
Contest 2559
โปรแกรมสารบรรณสาสุข
สหกรณ์ออมทรัพย์
Service Plan
HDC On Cloud เริ่ม 20 ก.ค. 58
 
หน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานในส่วนกลาง
ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข
สมาคมพยาบาล สาขาภาคใต้
ศูนย์บริการร่วมพัทลุง
 
ตะลุงสาร ออนไลน์
*** วารสารตะลุงสาร ฉบับที่ 77 ***
more...
สารสนเทศภูมิศาสตร์
***  พิกัดสถานพยาบาล
***  มาตรฐานสุขศึกษา ปี 2552
***  มาตรฐานสุขศึกษาปี 2553
***  มาตรฐานสุขศึกษาปี 2554
กฏหมายน่ารู้
***  เอกสารเผยแพร่
***  กฏหมาย ICT
 
 
ประมวลภาพ
รวมภาพกิจกรรม 

ทางด่วน  

    ส่งเรื่องร้องทุกข์ถึง ผู้บริหาร 


   
Document Download
คู่มือติดตั้งระบบ Authen
คู่มือติดตั้ง NTP  Server  
คู่มือการใช้งาน WinXP
คู่มือเขียนโปรแกรม JAVA
คู่มือการใช้โปรแกรม VMWARE
คู่มือโปรแกรม Photoshop เล่ม 1
คู่มือการติดตั้ง Firewall
คู่มือการใช้งาน SQL-Server
คู่มือการใช้และบำรุงรักษา
   คอมพิวเตอร์
 
Counter
ท่านเข้าชมลำดับที่
  
 [เริ่มนับ 1 ม.ค. 2551]

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กระทรวงสาธารณสุข

ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร. 0-7461-3127
e-mail : jedsadakorn@hotmail.com