วันที่ 2 กรกฎาคม 2559

| จังหวัดพัทลุง | หน่วยงานภายนอก | หน่วยงานภายใน | ระบบเครือข่าย | ติดต่อสอบถาม |

ขณะนี้มีผู้เข้าชม 1 คน
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58- 23 พ.ค. 59 สสจงพัทลุง ได้รับเรื่องร้องเรียน จำนวน 7 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนพฤติกรรมส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง....ส่งข่าวโดย...งานนิติการ ...เมื่อ 30 พ.ค. 2559...เวลา 08:28:00 น.
สสจ.พัทลุง
ประวัติ สสจ.พัทลุง
ทำเนียบผู้บริหาร
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประชุม meeting
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ระบบเครือข่ายภายใน
กระดานข่าว [Webboard]
สมุดเยี่ยม [Gestbook]
ระบบอีเมล์ภาครัฐ
ข้อมูลสาธารณสุข
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลประชากร
ข้อมูลประชากรกลางปี
ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
ข้อมูลสาเหตุการตาย
ข้อมูลสาเหตุการป่วย(ผู้ป่วยนอก)
ข้อมูลสาเหตุการป่วย(ผู้ป่วยใน)
ข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวัง
ข้อมูลสถานการณ์ทางระบาดวิทยา
ข้อมูลโรคไข้หวัดนก
ข้อมูลสัญญลักษณ์ รพ.สต.
ลิงค์ระบบงาน
ระบบตรวจสอบข้อมูล person
สารสนเทศเพื่อการบริหาร [MIS]
ระบบสำนักงาน [e-Office 2008]
ระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อรัง
ระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ระบบโปรแกรม e-Inspection
ระบบติดตามงบประมาณฯ
ระบบโปรแกรม HRD 2006
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสจ.พัทลุง
ระบบสารบรรณสาธารณสุข
ระบบโปรแกรม PIS 2011
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้รับบริการ
ระบบแจ้งการประชุม อบรม
ขั้นตอนการไปแจ้งตาย
แบบฟอร์ม / ระเบียบ
แบบฟอร์มการลา
แบบฟอร์มการเงิน
แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อ
แบบฟอร์มการประชุม/อบรม
แบบฟอร์มอื่นๆ
ระเบียบการเงิน
ระเบียบพัสดุ
ระเบียบการลาศึกษาต่อ
 
ลิงค์ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม
 โครงสร้าง 43 แฟ้ม [2558]
 โครงสร้าง 50 แฟ้ม [2558]
 คู่มือตัวชี้วัดกระทรวง สธ. ปี 2557
 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม
 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
Health care data
OP/PP Individual  Records
 
สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
45
ครั้ง
เมื่อวานนี้
1,577
ครั้ง
สัปดาห์นี้
959
ครั้ง
สัปดาหที่แล้ว
-1
ครั้ง
เดือนนี้
1,622
ครั้ง
เดือนที่แล้ว
26,546
ครั้ง
  ปีนี้
163,984
ครั้ง
  ปีที่แล้ว
336,262
ครั้ง
   สถิติย้อนหลัง    
ข้อมูลผู้ออนไลน์   
IP : 54.224.226.21
OS : Search Bot
USE : Unknown
 
Check Mail
Hot mail
Yahoo Mail
Google Mail
Thai Mail
Chaiyo Mail
Moph WebMail
 
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
มติชน
ข่าวสด
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
ไทยรัฐเดลี่เว็บ
 
Download
FileZilla free FTP solution โปรแกรม ftp แจกฟรี  ใช้ได้ดี
CoffeeCup  โปรแกรม FTP Client แจกฟรี ใช้งานได้ดี
F-secure ฆ่าไวรัสตายอย่าให้เหลือ
Avira Free Antivirus แอนตี้ไวรัสเวอร์ชั่นฟรี แต่ดีมากๆ
Firefox ภาษาไทย เวอร์ชั่นภาษาไทยมาแล้ว
Avant Browser เว็บบราวเซอร์ น่าใช้อีกตัว
Safari world's best browser เว็บบราวเซอร์น่าใช้อีกตัว
WinZip บีบให้ไฟล์เล็กลง ไว้เปิดไฟลที่นามสกุล .zip
Winrar บีบไฟล์ได้เล็กกว่า.zip
Camfrog ของดี สำหรับคนนอนดึก
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ พอ.สว.จังหวัดพัทลุง ออกให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน ณ บ้านทอนตรน หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยปลัดกระทรวงฯ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2556)
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2555-2559)
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2555-2559)
คู่มือประชาชนสำหรับงานคุ้มครองผู้บริโภค

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   25 พฤษภาคม 2559 Time:09:39:39
     ประกาศฯ ขายทอดตลาดพัสดุุชำรุดเสื่อมสภาพฯ.....อ่านต่อ 
   25 พฤษภาคม 2559 Time:09:36:35
     ประกาศฯ ขายทอดตลาดพัสดุุชำรุดเสื่อมสภาพฯ.....อ่านต่อ 
   14 ตุลาคม 2558 Time:09:57:08
     แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดจ้าง งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2559.....อ่านต่อ 

  บอร์ดงานบุคคลากร
   29 มิถุนายน 2559 Time:10:20:32
     ประกาศรับสมัคร พกส......อ่านต่อ 
   29 มิถุนายน 2559 Time:10:17:34
     ประกาศรับสมัคร พกส......อ่านต่อ 
   28 มิถุนายน 2559 Time:15:54:20
     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขฯ.....อ่านต่อ 
 

  ข้อมูล 43 แฟ้ม
   13 มิถุนายน 2559 Time:11:57:06
     แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน พฤษภาคม 2559 
          แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน พฤษภาคม 2559 อ่านต่อ...

   11 พฤษภาคม 2559 Time:10:10:20
     แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน เมษายน 2559 
          แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน เมษายน 2559 อ่านต่อ...

   11 เมษายน 2559 Time:14:50:02
     แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน มีนาคม 2559 
          แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน มีนาคม 2559 อ่านต่อ...

 

     ข่าวด่วน
*** ประชุมพัฒนาการเข้าถึงสิทธิบริการสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 255 [ข่าวด่วนมาก] [ 13 ส.ค. 2558]
*** ประชุมพัฒนาการเข้าถึงสิทธิบริการสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 255 [ข่าวธรรมดา] [ 13 ส.ค. 2558]
*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ**** [ข่าวด่วนที่สุด] [ 13 พ.ย. 2557]
*** ขอเชิญประชุม กวป.ในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม รพ.ป่าพะยอม เวลา 13.00 น. [ข่าวด่วนที่สุด] [ 4 มี.ค. 2557]
*** เปลี่ยนแปลงวันประชุมลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่จบปี 2552-2553 [ข่าวด่วนที่สุด] [ 17 ธ.ค. 2556]
อ่านข่าวทั้งหมด.....

   บอร์ดงานพัฒน์
*** ๔ ทศวรรษ เวชกรรมสังคม และมุทิตาจิตแก่บุคลากรผู้เกษียณ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 29 มิ.ย. 2559]
*** ประชุมวิชาการนานาชาติ [ 29 มิ.ย. 2559]
*** ประชุมวิชาการนานาชาติ นมแม่ในเด้กไทย ครั้งที่ 4 [ 29 มิ.ย. 2559]
*** ประชุมวิฃาการเครือข่ายนักสันติวิธีสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๙ [ 29 มิ.ย. 2559]
*** การรับสมัครนิสิตภาคเรียนต้น ปีการศึกษา๒๕๕๙ [ 29 มิ.ย. 2559]
ดูทั้งหมด.....

   ภาพข่าวในรั้ว
 
*** หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ พอ.สว.จังหวัดพัทลุง ออกให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน ณ บ้านทอนตรน หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
*** จังหวัดพัทลุง เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
*** สาธารณสุขพัทลุง ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานเด่นงานคุ้มครองผู้บริโภคและงานเภสัชกรรม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1
  อ่านข่าวทั้งหมด.....

   ภาพข่าวรอบรั้ว
 
*** "สำหนวน" กันอย่างมีความสุขกับธรรมนูญสุขภาพตำบลชะรัด
 
*** รพ.ควนขนุน และ โค้กหาดทิพย์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในสวนหย่อมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาล
 
*** เทศบาลตำบลท่าขนอน ศึกษาดูงานตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ
  อ่านข่าวทั้งหมด.....
 

>>ตั้งกระทู้ใหม่
2866 แจ้งอัพเดต JHCIS V.2.4.2-0-20160611 (10 มิ.ย. 59) อ่าน [86] ตอบ [0] เมื่อ [26 มิ.ย. 2559]
2865 โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชฉุกเฉิน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น อ่าน [31] ตอบ [0] เมื่อ [21 มิ.ย. 2559]
2863 รับย้ายพยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง อ่าน [166] ตอบ [0] เมื่อ [15 มิ.ย. 2559]
2860 ข้อสอบถามเรื่องระเบียบการเป็น พกส. อ่าน [368] ตอบ [0] เมื่อ [18 พ.ค. 2559]
2859 รพ.สต.บ้านโล๊ะจังกระ รับย้ายข้าราชการตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง อ่าน [223] ตอบ [1] เมื่อ [17 พ.ค. 2559]
2854 การส่งรายงานสรุปผลการตรวจน้ำและน้ำแข็ง ปี 2559 รอบที่ 1 อ่าน [262] ตอบ [1] เมื่อ [27 เม.ย. 2559]
2853 การส่งรายงานสรุปผลการตรวจน้ำและน้ำแข็ง ปี 2559 รอบที่ 1 อ่าน [47] ตอบ [0] เมื่อ [27 เม.ย. 2559]


กระทรวงสาธารณสุข
โลโก้กระทรวงฯ (LOGO)
ระบบโปรแกรม HDC
ระบบโปรแกรม HDC Service
ระบบโปรแกรม OPPP2010
กลุ่มคลังข้อมูลสุขภาพ (สนย.)
สถานีอนามัย JHCIS
การจัดสรรบุคลากร GIS
เว็บบอร์ดระบบงานศูนย์เทคฯ
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
 
สาธารณสุขเขต 12
สาธารณสุขเขต 12
ระบบบริหารยุทธศาสตร์
ระบบ Hospital Profiles
ระบบ Health Data Center
ระบบประเมินผลตัวชี้วัดเขตบริการที่ 12
ระบบประเมิน QOF เขต 12 ปี 2559
ระบบประเมิน QOF เขต 12 ปี 2558
ระบบสารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรังCEU
Phatthalung Pharmaceutical
Contest 2559
โปรแกรมสารบรรณสาสุข
สหกรณ์ออมทรัพย์
Service Plan
HDC On Cloud เริ่ม 20 ก.ค. 58
 
หน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานในส่วนกลาง
ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข
สมาคมพยาบาล สาขาภาคใต้
ศูนย์บริการร่วมพัทลุง
 
ตะลุงสาร ออนไลน์

*** วารสารตะลุงสาร ฉบับที่ 78 ***

more...
สารสนเทศภูมิศาสตร์
***  พิกัดสถานพยาบาล
***  มาตรฐานสุขศึกษา ปี 2552
***  มาตรฐานสุขศึกษาปี 2553
***  มาตรฐานสุขศึกษาปี 2554
กฏหมายน่ารู้
***  เอกสารเผยแพร่
***  กฏหมาย ICT
 
 
ประมวลภาพ
รวมภาพกิจกรรม 

ทางด่วน  

    ส่งเรื่องร้องทุกข์ถึง ผู้บริหาร 


   
Document Download
คู่มือติดตั้งระบบ Authen
คู่มือติดตั้ง NTP  Server  
คู่มือการใช้งาน WinXP
คู่มือเขียนโปรแกรม JAVA
คู่มือการใช้โปรแกรม VMWARE
คู่มือโปรแกรม Photoshop เล่ม 1
คู่มือการติดตั้ง Firewall
คู่มือการใช้งาน SQL-Server
คู่มือการใช้และบำรุงรักษา
   คอมพิวเตอร์
 
Counter
ท่านเข้าชมลำดับที่
  
 [เริ่มนับ 1 ม.ค. 2551]

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กระทรวงสาธารณสุข

ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร. 0-7461-3127
e-mail : jedsadakorn@hotmail.com