วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

| จังหวัดพัทลุง | หน่วยงานภายนอก | หน่วยงานภายใน | ระบบเครือข่าย | ติดต่อสอบถาม |

ขณะนี้มีผู้เข้าชม 1 คน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑) สสจ.พัทลุงได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ๑๔ เรื่อง ได้แก่้ ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ๕ เรื่อง ร้องเรียนระบบบริการ ๔ เรื่อง ร้องเรียนระบบบริหารทั่วไป ๓ เรื่อง ร้องเรียนพฤติกรรมส่วนตัว ๑ เรื่อง ร้องเรียนขอความช่วยเหลือ ๑ เรื่อง ....ส่งข่าวโดย...กลุ่มงานนิติการ ...เมื่อ 2 เม.ย. 2561...เวลา 10:05:00 น.
สสจ.พัทลุง
ข้อมูลสาธารณสุข
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลประชากร
ข้อมูลประชากรกลางปี
ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
ข้อมูลสาเหตุการตาย
ข้อมูลสาเหตุการป่วย(ผู้ป่วยนอก)
ข้อมูลสาเหตุการป่วย(ผู้ป่วยใน)
ข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวัง
ข้อมูลสถานการณ์ทางระบาดวิทยา
ข้อมูลโรคไข้หวัดนก
ข้อมูลสัญญลักษณ์ รพ.สต.
ลิงค์ระบบงาน
ระบบตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม (SIS)
ไฟล์โปรแกรมสำหรับส่งออก PHDC
PHDC Report สสจ.พัทลุง
ระบบตรวจสอบข้อมูล person
สารสนเทศเพื่อการบริหาร [MIS]
ระบบสำนักงาน [e-Office 2008]
ระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อรัง
ระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ระบบโปรแกรม e-Inspection
ระบบติดตามงบประมาณฯ
ระบบโปรแกรม HRD 2006
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสจ.พัทลุง
ระบบสารบรรณสาธารณสุข
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้รับบริการ
ระบบแจ้งการประชุม อบรม
คู่มือรับรองหมอพื้นบ้าน พัทลุง
ระบบสารสนเทศ HROPS non HR
คู่มือHROPS non HR
แบบขอรับกพ.7
แบบประเมินความสุขบุคลากร
แบบฟอร์ม / ระเบียบ
แบบฟอร์มการลา
แบบฟอร์มการเงิน
แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อ
แบบฟอร์มการประชุม/อบรม
แบบฟอร์มอื่นๆ
ระเบียบการเงิน
ระเบียบพัสดุ
ระเบียบการลาศึกษาต่อ
 
ลิงค์ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม
 โครงสร้าง 43 แฟ้ม [2560]
 คู่มือตัวชี้วัดกระทรวง สธ. ปี 2561
 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม
OP/PP Individual  Records
 
สารสนเทศภูมิศาสตร์
สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
9
ครั้ง
เมื่อวานนี้
768
ครั้ง
สัปดาห์นี้
1,479
ครั้ง
สัปดาหที่แล้ว
-1
ครั้ง
เดือนนี้
7,405
ครั้ง
เดือนที่แล้ว
15,245
ครั้ง
  ปีนี้
101,678
ครั้ง
  ปีที่แล้ว
352,927
ครั้ง
   สถิติย้อนหลัง    
ข้อมูลผู้ออนไลน์   
IP : 54.226.209.201
OS : Search Bot
USE : Unknown
Download
Google Chrom  สำหรับเดสก์ท๊อป
FileZilla free FTP solution โปรแกรม ftp แจกฟรี  ใช้ได้ดี
CoffeeCup  โปรแกรม FTP Client แจกฟรี ใช้งานได้ดี
F-secure ฆ่าไวรัสตายอย่าให้เหลือ
Avira Free Antivirus แอนตี้ไวรัสเวอร์ชั่นฟรี แต่ดีมากๆ
Firefox ภาษาไทย เวอร์ชั่นภาษาไทยมาแล้ว
Avant Browser เว็บบราวเซอร์ น่าใช้อีกตัว
Safari world's best browser เว็บบราวเซอร์น่าใช้อีกตัว
WinZip บีบให้ไฟล์เล็กลง ไว้เปิดไฟลที่นามสกุล .zip
Winrar บีบไฟล์ได้เล็กกว่า.zip
จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง”
 
 
 

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   5 พฤศจิกายน 2561 Time:07:01:00
     .....อ่านต่อ 
   29 ตุลาคม 2561 Time:16:16:57
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ครอบครัว (ส่วนที่เหลือ) โรงพยาบาลควนขนุน ตำบล ควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....อ่านต่อ 
   26 ตุลาคม 2561 Time:16:38:23
     ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) โรงพยาบาลเขาชัยสน ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....อ่านต่อ 

   ภาพข่าวในรั้ว
 
*** จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง”
 
*** จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรม "พยาบาลชวนวิ่ง”(NURSES RUN FOR HEALTH 2018)
 
*** นพ.สสจ.พัทลุงนำจนท.สธ.ร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช
  อ่านข่าวทั้งหมด.....

   ภาพข่าวรอบรั้ว
 
*** ศิษย์เก่าโรงเรียนพัทลุงรุ่น "เสือซ่อนเล็บ" บริจาคเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลควนขนุน
 
*** เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. รพ.สต.บ้านคลองใหญ่ ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในพื้นที่
 
*** ต้อนรับคณะศึกษาดูงานชมรมอสม.รพ.สต.บ้านคูเต่า อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  อ่านข่าวทั้งหมด.....

  บอร์ดงานบุคคลากร
   3 ตุลาคม 2561 Time:12:55:03
     ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงาน.....อ่านต่อ 
   2 ตุลาคม 2561 Time:17:51:39
     ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงาน.....อ่านต่อ 
   17 กันยายน 2561 Time:11:43:08
     ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป.....อ่านต่อ 
 

     ข่าวด่วน
*** ประชุมพัฒนาการเข้าถึงสิทธิบริการสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 255 [ข่าวด่วนมาก] [ 13 ส.ค. 2558]
*** ประชุมพัฒนาการเข้าถึงสิทธิบริการสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 255 [ข่าวธรรมดา] [ 13 ส.ค. 2558]
*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ**** [ข่าวด่วนที่สุด] [ 13 พ.ย. 2557]
*** ขอเชิญประชุม กวป.ในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม รพ.ป่าพะยอม เวลา 13.00 น. [ข่าวด่วนที่สุด] [ 4 มี.ค. 2557]
*** เปลี่ยนแปลงวันประชุมลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่จบปี 2552-2553 [ข่าวด่วนที่สุด] [ 17 ธ.ค. 2556]
อ่านข่าวทั้งหมด.....

   บอร์ดงานพัฒน์
*** โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนวิชาชีพสาธารณสุขเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรุประบบสุขภาพประเทศไทย [ 2 พ.ย. 2561]
*** ขออนุญาตให้ช่วยประชาสัมพันธ์ [ 31 ต.ค. 2561]
*** โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเครคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ" รุ่นที่ ๑๑ หลักสูตร "เทคนิคการประชุมการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ ๒ [ 31 ต.ค. 2561]
*** หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้โรงพยาบาล [ 31 ต.ค. 2561]
*** รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนาม [ 31 ต.ค. 2561]
ดูทั้งหมด.....
 


กระทรวงสาธารณสุข
โลโก้กระทรวงฯ (LOGO)
ระบบ nRefer@MOPH
ระบบโปรแกรม HDC Service
ระบบโปรแกรม HDC On Cloud
รายงานการส่งข้อมูลรายวัน (HDC)
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพ
ระบบโปรแกรม OPPP2010
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สป.สธ.
กลุ่มคลังข้อมูลสุขภาพ (สนย.)
สถานีอนามัย JHCIS
การจัดสรรบุคลากร GIS
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
 
สาธารณสุขเขต 12
สาธารณสุขเขต 12
ระบบบริหารยุทธศาสตร์
คู่มือระบบบริหารยุทธศาสตร์
ระบบ Hospital Profiles
คุณภาพข้อมูลสุขภาพฯเขตสุขภาพที่ 12
กองทุน PP ระดับพื้นที่ (PPA-2561)
ระบบ Health Data Center
ระบบประเมินผลตัวชี้วัดเขตบริการที่ 12
ระบบประเมิน QOF เขต 12 ปี 2561
ระบบประเมิน QOF เขต 12 ปี 2560
ระบบประเมิน QOF เขต 12 ปี 2559
ระบบประเมิน QOF เขต 12 ปี 2558
ระบบสารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรังCEU
โปรแกรมสารบรรณสาสุข
สหกรณ์ออมทรัพย์
Service Plan
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (SIS)
HDC On Cloud (สสจ.พัทลุง)
HDC SERVICE (กระทรวงสาธารณสุข)
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
HDC (รายงานการส่งข้อมูลรายวัน)
 
หน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานในส่วนกลาง
ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข
สมาคมพยาบาล สาขาภาคใต้
ศูนย์บริการร่วมพัทลุง
 
ตะลุงสาร ออนไลน์

*** วารสารตะลุงสาร ฉบับที่ 86 ***

more...
สารสนเทศภูมิศาสตร์
กฏหมายน่ารู้
***  เอกสารเผยแพร่
***  กฏหมาย ICT
 
 

ทางด่วน  

    ส่งเรื่องร้องทุกข์ถึง ผู้บริหาร 


   
Document Download
คู่มือติดตั้งระบบ Authen
คู่มือเขียนโปรแกรม JAVA
คู่มือการใช้โปรแกรม VMWARE
คู่มือการติดตั้ง Firewall
คู่มือการใช้งาน SQL-Server
คู่มือการใช้และบำรุงรักษา
   คอมพิวเตอร์
 
Counter
ท่านเข้าชมลำดับที่
  
 [เริ่มนับ 1 ม.ค. 2551]

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กระทรวงสาธารณสุข

ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร. 0-7461-3127
e-mail : jedsadakorn@hotmail.com