วันที่ 13 ตุลาคม 2558

| จังหวัดพัทลุง | หน่วยงานภายนอก | หน่วยงานภายใน | ระบบเครือข่าย | ติดต่อสอบถาม |

ขณะนี้มีผู้เข้าชม 4 คน
คำแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับประชาชนทั่วไป และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ควรปฏิบัติดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุมหรือภายนอกอาคาร 2.สวมหน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูกเมื่อออกภายนอกอาคาร 3.งดการสูบบุหรี่ 4.ดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆ 5.ปิดประตูหน้าต่างไม่ให้หมอกควันเข้าไปในอาคาร 6.ไม่เผาขยะในที่โล่งแจ้ง 7.หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอ แสบตา คลื่นไส้ หายใจลำบาก เหนื่อยง่าย ควรรีบปรึกษาแพทย์ใกล้บ้าน 8.คอยรับฟังการแจ้งข่าวเตือนภัยเพื่อการปฏิบัติดูแลป้องกันตนเอง *** ขอรับหน้ากากอนามัย ฟรี ได้ที่ โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ทุกแห่ง** ....ส่งข่าวโดย...กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.พัทลุง ...เมื่อ 6 ต.ค. 2558...เวลา 10:54:00 น.
สสจ.พัทลุง
ประวัติ สสจ.พัทลุง
ทำเนียบผู้บริหาร
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประชุม meeting
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ระบบเครือข่ายภายใน
กระดานข่าว [Webboard]
สมุดเยี่ยม [Gestbook]
ระบบอีเมล์ภาครัฐ
ข้อมูลสาธารณสุข
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลประชากร
ข้อมูลประชากรกลางปี
ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
ข้อมูลสาเหตุการตาย
ข้อมูลสาเหตุการป่วย(ผู้ป่วยนอก)
ข้อมูลสาเหตุการป่วย(ผู้ป่วยใน)
ข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวัง
ข้อมูลสถานการณ์ทางระบาดวิทยา
ข้อมูลโรคไข้หวัดนก
ข้อมูลสัญญลักษณ์ รพ.สต.
ลิงค์ระบบงาน
ระบบตรวจสอบข้อมูล person
สารสนเทศเพื่อการบริหาร [MIS]
ระบบสำนักงาน [e-Office 2008]
ระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อรัง
ระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ระบบโปรแกรม e-Inspection
ระบบติดตามงบประมาณฯ
ระบบโปรแกรม HRD 2006
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสจ.พัทลุง
ระบบสารบรรณสาธารณสุข
ระบบโปรแกรม PIS 2011
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้รับบริการ
ระบบแจ้งการประชุม อบรม
ขั้นตอนการไปแจ้งตาย
แบบฟอร์ม / ระเบียบ
แบบฟอร์มการลา
แบบฟอร์มการเงิน
แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อ
แบบฟอร์มการประชุม/อบรม
แบบฟอร์มอื่นๆ
ระเบียบการเงิน
ระเบียบพัสดุ
ระเบียบการลาศึกษาต่อ
 
ลิงค์ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม
 โครงสร้าง 43 แฟ้ม [2558]
 โครงสร้าง 50 แฟ้ม [2558]
 คู่มือตัวชี้วัดกระทรวง สธ. ปี 2557
 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม
 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
Health care data
OP/PP Individual  Records
 
สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
1,023
ครั้ง
เมื่อวานนี้
634
ครั้ง
สัปดาห์นี้
1,657
ครั้ง
สัปดาหที่แล้ว
-1
ครั้ง
เดือนนี้
12,714
ครั้ง
เดือนที่แล้ว
26,784
ครั้ง
  ปีนี้
269,882
ครั้ง
  ปีที่แล้ว
323,981
ครั้ง
   สถิติย้อนหลัง    
ข้อมูลผู้ออนไลน์   
IP : 107.21.183.163
OS : Search Bot
USE : Unknown
 
Check Mail
Hot mail
Yahoo Mail
Google Mail
Thai Mail
Chaiyo Mail
Moph WebMail
 
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
มติชน
ข่าวสด
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
ไทยรัฐเดลี่เว็บ
 
Download
FileZilla free FTP solution โปรแกรม ftp แจกฟรี  ใช้ได้ดี
CoffeeCup  โปรแกรม FTP Client แจกฟรี ใช้งานได้ดี
F-secure ฆ่าไวรัสตายอย่าให้เหลือ
Avira Free Antivirus แอนตี้ไวรัสเวอร์ชั่นฟรี แต่ดีมากๆ
Firefox ภาษาไทย เวอร์ชั่นภาษาไทยมาแล้ว
Avant Browser เว็บบราวเซอร์ น่าใช้อีกตัว
Safari world's best browser เว็บบราวเซอร์น่าใช้อีกตัว
WinZip บีบให้ไฟล์เล็กลง ไว้เปิดไฟลที่นามสกุล .zip
Winrar บีบไฟล์ได้เล็กกว่า.zip
Camfrog ของดี สำหรับคนนอนดึก
สาธารณสุขพัทลุง แนะนำประชาชน กินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ สุขภาพดี ด้วย 4 ล. (ละ เลือก ล้าง ลด)
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยปลัดกระทรวงฯ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2556)
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2555-2559)
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2555-2559)
คู่มือประชาชนสำหรับงานคุ้มครองผู้บริโภค

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   7 ตุลาคม 2558 Time:09:18:38
     สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) .....อ่านต่อ 
   6 ตุลาคม 2558 Time:09:14:42
     สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อก สถานีอนามัย.....อ่านต่อ 
   1 ตุลาคม 2558 Time:09:12:27
     ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ.....อ่านต่อ 

  บอร์ดงานบุคคลากร
   5 ตุลาคม 2558 Time:10:38:41
     ทดสอบการส่งข่าวประกาศการรับสมัครคัดเลือก(ทดสอบ).....อ่านต่อ 
   30 กันยายน 2558 Time:11:11:44
     ทดสอบการส่งข่าวประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก(ทดสอบ).....อ่านต่อ 
 

  ข้อมูล 21/43 แฟ้ม
   6 ตุลาคม 2558 Time:10:05:03
     แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน กย.2558 (สปสช.) 
          งานข้อมูลข่าวสาร ขอแจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน กันยายน 2558 อ่านต่อ...

   4 กันยายน 2558 Time:18:16:37
     แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน ส.ค. 2558 (สปสช.) 
          ศูนย์ ict ขอแจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน สิงหาคม 2558 อ่านต่อ...

 

     ข่าวด่วน
*** ประชุมพัฒนาการเข้าถึงสิทธิบริการสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 255 [ข่าวด่วนมาก] [ 13 ส.ค. 2558]
*** ประชุมพัฒนาการเข้าถึงสิทธิบริการสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 255 [ข่าวธรรมดา] [ 13 ส.ค. 2558]
*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ**** [ข่าวด่วนที่สุด] [ 13 พ.ย. 2557]
*** ขอเชิญประชุม กวป.ในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม รพ.ป่าพะยอม เวลา 13.00 น. [ข่าวด่วนที่สุด] [ 4 มี.ค. 2557]
*** เปลี่ยนแปลงวันประชุมลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่จบปี 2552-2553 [ข่าวด่วนที่สุด] [ 17 ธ.ค. 2556]
อ่านข่าวทั้งหมด.....

   บอร์ดงานพัฒน์
*** ขอเลื่อนกำหนดการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด [ 7 ต.ค. 2558]
*** การบริหารยาในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต [ 7 ต.ค. 2558]
*** การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 13 [ 7 ต.ค. 2558]
*** โครงการ ๒ ทศวรรษแพทย์แผนไทย ก้าวไกลวิชาการ สานสายใย วกท. [ 7 ต.ค. 2558]
*** ประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ [ 7 ต.ค. 2558]
ดูทั้งหมด.....

   ภาพข่าวในรั้ว
 
*** สาธารณสุขพัทลุง แนะนำประชาชน กินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ สุขภาพดี ด้วย 4 ล. (ละ เลือก ล้าง ลด)
 
*** สาธารณสุขพัทลุง ย้ำเตือนกลุ่มเสี่ยง เป็นไข้ สงสัยไข้เลือดออก ให้รีบพบแพทย์ ป้องกันการสูญเสีย
 
*** สาธารณสุขพัทลุง เตือนผู้ปกครองระวังโรคมือเท้าปากในเด็กและนักเรียน เน้น“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ”
  อ่านข่าวทั้งหมด.....

   ภาพข่าวรอบรั้ว
 
*** โรงพยาบาลควนขนุนจัดประเพณีทำบุญสารทเดือนสิบ
 
*** สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ออกประเมินหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ปี 2558
 
*** โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะรัด ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และ อสม.จาก รพ.สต.บ้านนา จังหวัดกระบี่
  อ่านข่าวทั้งหมด.....
 

>>ตั้งกระทู้ใหม่
2807 โปรแกรมตรวจสอบผลการข้อมูลงานทันตกรรมเบื้องต้น อ่าน [97] ตอบ [1] เมื่อ [9 ต.ค. 2558]
2806 หน่วยบริการที่ยังไม่ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม (ข้อมูล ณ 9 ตค.58) อ่าน [50] ตอบ [0] เมื่อ [9 ต.ค. 2558]
2805 หน่วยบริการที่ยังไม่ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม (เพิ่มเติม) ปี 2558 อ่าน [205] ตอบ [0] เมื่อ [6 ต.ค. 2558]
2804 หน่วยบริการที่ยังไม่ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนกันยายน 2558 อ่าน [160] ตอบ [0] เมื่อ [6 ต.ค. 2558]
2793 รับย้ายพยาบาลวิชาชีพด่วน อ่าน [218] ตอบ [1] เมื่อ [1 ต.ค. 2558]
2792 เงินตกเบิกขั้น 6 เดือน เมย.-กย.58 ออกเมื่อไหร่ครับ อ่าน [220] ตอบ [1] เมื่อ [1 ต.ค. 2558]
2791 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้าระบบ HDC ด่วนที่สุด อ่าน [135] ตอบ [1] เมื่อ [30 ก.ย. 2558]


กระทรวงสาธารณสุข
ระบบโปรแกรม HDC
ระบบโปรแกรม HDC Service
กลุ่มคลังข้อมูลสุขภาพ (สนย.)
สถานีอนามัย JHCIS
การจัดสรรบุคลากร GIS
เว็บบอร์ดระบบงานศูนย์เทคฯ
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
เครื่องแม่ข่าย PDN 43
 
สาธารณสุขเขต 12
สาธารณสุขเขต 12
ระบบบริหารยุทธศาสตร์
ระบบ Hospital Profiles
ระบบ Health Data Center
ระบบประเมินผลตัวชี้วัดเขตบริการที่ 12
ระบบประเมิน QOF เขต 12 ปี 2558
ระบบสารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
สุขภาพดี วิถีคนเมืองลุง
โปรแกรมสารบรรณสาสุข
สหกรณ์ออมทรัพย์
Service Plan
HDC On Cloud เริ่ม 20 ก.ค. 58
 
หน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานในส่วนกลาง
ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข
สมาคมพยาบาล สาขาภาคใต้
ศูนย์บริการร่วมพัทลุง
 
ตะลุงสาร ออนไลน์
*** วารสารตะลุงสาร ฉบับที่ 74 ***
more...
สารสนเทศภูมิศาสตร์
***  พิกัดสถานพยาบาล
***  มาตรฐานสุขศึกษา ปี 2552
***  มาตรฐานสุขศึกษาปี 2553
***  มาตรฐานสุขศึกษาปี 2554
กฏหมายน่ารู้
***  เอกสารเผยแพร่
***  กฏหมาย ICT
 
 
ประมวลภาพ
รวมภาพกิจกรรม 

ทางด่วน  

    ส่งเรื่องร้องทุกข์ถึง ผู้บริหาร 


   
Document Download
คู่มือติดตั้งระบบ Authen
คู่มือติดตั้ง NTP  Server  
คู่มือการใช้งาน WinXP
คู่มือเขียนโปรแกรม JAVA
คู่มือการใช้โปรแกรม VMWARE
คู่มือโปรแกรม Photoshop เล่ม 1
คู่มือการติดตั้ง Firewall
คู่มือการใช้งาน SQL-Server
คู่มือการใช้และบำรุงรักษา
   คอมพิวเตอร์
 
Counter
ท่านเข้าชมลำดับที่
  
 [เริ่มนับ 1 ม.ค. 2551]

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กระทรวงสาธารณสุข

ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร. 0-7461-3127
e-mail : jedsadakorn@hotmail.com