วันที่ 1 สิงหาคม 2557

| จังหวัดพัทลุง | หน่วยงานภายนอก | หน่วยงานภายใน | ระบบเครือข่าย | ติดต่อสอบถาม |

ขณะนี้มีผู้เข้าชม 2 คน
รายงานการประชุม Staff Meeting วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 สามารถ download ได้ที่ http://203.157.229.11/intranet/....ส่งข่าวโดย...สุพัฒน์ ทองขาว ...เมื่อ 2014-07-28...เวลา 14:17:00 น.
สสจ.พัทลุง
ประวัติ สสจ.พัทลุง
ทำเนียบผู้บริหาร
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประชุม meeting
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ระบบเครือข่ายภายใน
กระดานข่าว [Webboard]
สมุดเยี่ยม [Gestbook]
ระบบอีเมล์ภาครัฐ
ข้อมูลสาธารณสุข
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลประชากร
ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์
ข้อมูลสถานพยาบาล
ข้อมูลสถิติชีพ
ข้อมูลสาเหตุการตาย
ข้อมูลสาเหตุการป่วย(ผู้ป่วยนอก)
ข้อมูลสาเหตุการป่วย(ผู้ป่วยใน)
ข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวัง
ข้อมูลโรคไข้หวัดนก
ข้อมูลสัญญลักษณ์ รพ.สต.
ลิงค์ระบบงาน
ระบบโปรแกรม Depression
สารสนเทศเพื่อการบริหาร [MIS]
ระบบสำนักงาน [e-Office 2008]
ระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อรัง
ระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ระบบโปรแกรม e-Inspection
ระบบติดตามงบประมาณฯ
ระบบโปรแกรม HRD 2006
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสจ.พัทลุง
ระบบสารบรรณสาธารณสุข
ระบบโปรแกรม PIS 2011
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้รับบริการ
ระบบแจ้งการประชุม อบรม
ขั้นตอนการไปแจ้งตาย
แบบฟอร์ม / ระเบียบ
แบบฟอร์มการลา
แบบฟอร์มการเงิน
แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อ
แบบฟอร์มการประชุม/อบรม
แบบฟอร์มอื่นๆ
ระเบียบการเงิน
ระเบียบพัสดุ
ระเบียบการลาศึกษาต่อ
 
ลิงค์ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม
 โครงสร้าง 43 แฟ้ม [มี.ค.55.]
 โครงสร้าง 50 แฟ้ม
 คู่มือตัวชี้วัดกระทรวง สธ. ปี 2557
 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม
 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
Health care data
OP/PP Individual  Records
 
สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
6
ครั้ง
เมื่อวานนี้
0
ครั้ง
สัปดาห์นี้
6,386
ครั้ง
สัปดาหที่แล้ว
0
ครั้ง
เดือนนี้
6
ครั้ง
เดือนที่แล้ว
31,619
ครั้ง
  ปีนี้
175,447
ครั้ง
  ปีที่แล้ว
419,565
ครั้ง
   ดูกราฟ    
ข้อมูลผู้ออนไลน์   
IP : 54.90.188.7
OS : Search Bot
USE : Unknown
 
Check Mail
Hot mail
Yahoo Mail
Google Mail
Thai Mail
Chaiyo Mail
Moph WebMail
 
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
มติชน
ข่าวสด
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
ไทยรัฐเดลี่เว็บ
 
Download
FileZilla free FTP solution โปรแกรม ftp แจกฟรี  ใช้ได้ดี
CoffeeCup  โปรแกรม FTP Client แจกฟรี ใช้งานได้ดี
F-secure ฆ่าไวรัสตายอย่าให้เหลือ
Avira Free Antivirus แอนตี้ไวรัสเวอร์ชั่นฟรี แต่ดีมากๆ
Firefox ภาษาไทย เวอร์ชั่นภาษาไทยมาแล้ว
Avant Browser เว็บบราวเซอร์ น่าใช้อีกตัว
Safari world's best browser เว็บบราวเซอร์น่าใช้อีกตัว
WinZip บีบให้ไฟล์เล็กลง ไว้เปิดไฟลที่นามสกุล .zip
Winrar บีบไฟล์ได้เล็กกว่า.zip
Camfrog ของดี สำหรับคนนอนดึก
จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ครม.น้อย ประจำปี ๒๕๕๗
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยปลัดกระทรวงฯ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2556)
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2555-2559)
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2555-2559)
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์กับแผนงารงการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
*** ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 7 รายการ
*** ประกาศ สอบราคาซื้อชุดตรวจยาบ้า และชุดตรวจกัญชา [ราคากลางชุดตรวจ]
*** ประกาศ สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน อ.ควนขนุน

  ข้อมูล 21/43 แฟ้ม
   31 กรกฎาคม 2557 Time:18:27:30
     แจ้งผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือน มิ.ย.57 (HDC43)  
          ศูนย์ ict ขอแจ้งผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน มิ.ย. 2557 อ่านต่อ...

   4 มิถุนายน 2557 Time:08:29:24
     แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม เดือน พ.ค. 2557 (สปสช.) 
          ศูนย์ ICT ขอแจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม เดือน พ.ค. 2557 (สปสช.) อ่านต่อ...

 

     ข่าวด่วน
*** ขอเชิญประชุม กวป.ในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม รพ.ป่าพะยอม เวลา 13.00 น. [ข่าวด่วนที่สุด] [ 4 มี.ค. 2557]
*** เปลี่ยนแปลงวันประชุมลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่จบปี 2552-2553 [ข่าวด่วนที่สุด] [ 17 ธ.ค. 2556]
*** ติดต่อรับภาพถ่าย การรับของที่ระลึก พอ.สว. และใบอนุโมทนาบัตร [ข่าวธรรมดา] [ 4 พ.ย. 2556]
*** แจ้งผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว. สสอ.ป่าบอน ติดต่อรับผ้าตัดเครื่องแบบ พอ.สว. ทดแทน จำนวน 3 ราย [ข่าวธรรมดา] [ 4 พ.ย. 2556]
*** โปรแกรม อปท. [ข่าวด่วนที่สุด] [ 30 ก.ย. 2556]
อ่านข่าวทั้งหมด.....

   บอร์ดงานพัฒน์
*** ขอส่งประกาศแพทยสภาประชาสัมพันธ์รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ [ 31 ก.ค. 2557]
*** การประชุมวิชาการสามคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย [ 31 ก.ค. 2557]
*** ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน [ 31 ก.ค. 2557]
*** จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม [ 30 ก.ค. 2557]
*** เชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น [ 30 ก.ค. 2557]
ดูทั้งหมด.....

   ภาพข่าวในรั้ว
 
*** จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ครม.น้อย ประจำปี ๒๕๕๗
 
*** สาธารณสุขพัทลุง จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายทันตสาธารณสุขภาคใต้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก ประจำปี 2557
 
*** จังหวัดพัทลุง รับโล่ประกาศเกียรติคุณจังหวัดส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗
  อ่านข่าวทั้งหมด.....

   ภาพข่าวรอบรั้ว
  อ่านข่าวทั้งหมด.....

แจ้งประชุม อบรม
*** ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ จังหวัดพัทลุง [วันที่ 24 มิ.ย. 57]
*** การพัฒนานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุง ปี 2557 [วันที่ 18 มี.ค. 57]
*** โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานสุขศึกษา ประจำปี 257 [วันที่ 17 มี.ค. 57]
*** การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลสำคัญทางการพยาบาล [วันที่ 7 มี.ค. 57]
*** แจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่ประชุม รับฟังความคิดเห็นทั่วไป [วันที่ 21 ก.พ. 57]
   
>>ตั้งกระทู้ใหม่
2626 รับสมัครงาน รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) อ่าน [124] ตอบ [0] เมื่อ [30 ก.ค. 2557]
2625 ของแจ้งข่าว อ่าน [71] ตอบ [0] เมื่อ [29 ก.ค. 2557]
2624 ให้โหลดหนังสือเวียน สสจ.พัทลุง ที่ พท 0032./ว 867 ใหม่ มี 12 หน้าครับ อ่าน [220] ตอบ [0] เมื่อ [24 ก.ค. 2557]
2623 รับโล่ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อ่าน [132] ตอบ [0] เมื่อ [24 ก.ค. 2557]
2622 วางเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำตกเบิก อ่าน [485] ตอบ [3] เมื่อ [18 ก.ค. 2557]
2621 การบรรจุข้าราชการ รอบ 2-3 อ่าน [426] ตอบ [2] เมื่อ [18 ก.ค. 2557]
2619 ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขของหน่วยบริการ อ่าน [341] ตอบ [0] เมื่อ [16 ก.ค. 2557]


กระทรวงสาธารณสุข
สถานีอนามัย HCIS
สถานีอนามัย JHCIS
บริหารงานบุคคล PIS
การจัดสรรบุคลากร GIS
เว็บบอร์ดระบบงานศูนย์เทคฯ
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
เครื่องแม่ข่าย PDN 21
เครื่องแม่ข่าย PDN 43
 
สาธารณสุขเขต 12
สาธารณสุขเขต 12
ระบบบริหารยุทธศาสตร์
ระบบ Hospital Profiles
ระบบ Health Data Center
ระบบประเมินผลตัวชี้วัดเขตบริการที่ 12
ระบบสารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 
โปรแกรมสารบรรณสาสุข
ICT-Phatthalung
ระบบคลังข้อมูลจังหวัด
ระบบสารสนเทศสาธารณสุขVersion 8.5
 
หน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานในส่วนกลาง
ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข
สมาคมพยาบาล สาขาภาคใต้
ศูนย์บริการร่วมพัทลุง
 
ตะลุงสาร ออนไลน์
*** วารสารตะลุงสาร ฉบับที่ 66 ***
more...
สารสนเทศภูมิศาสตร์
***  พิกัดสถานพยาบาล
***  มาตรฐานสุขศึกษา ปี 2552
***  มาตรฐานสุขศึกษาปี 2553
***  มาตรฐานสุขศึกษาปี 2554
กฏหมายน่ารู้
***  เอกสารเผยแพร่
***  กฏหมาย ICT
 
 
ประมวลภาพ
รวมภาพกิจกรรม  

ทางด่วน  

    ส่งเรื่องร้องทุกข์ถึง ผู้บริหาร 


   
Document Download
คู่มือติดตั้งระบบ Authen
คู่มือติดตั้ง NTP  Server  
คู่มือการใช้งาน WinXP
คู่มือเขียนโปรแกรม JAVA
คู่มือการใช้โปรแกรม VMWARE
คู่มือโปรแกรม Photoshop เล่ม 1
คู่มือการติดตั้ง Firewall
คู่มือการใช้งาน SQL-Server
คู่มือการใช้และบำรุงรักษา
   คอมพิวเตอร์
 
Counter
ท่านเข้าชมลำดับที่
  
 [เริ่มนับ 1 ม.ค. 2551]

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กระทรวงสาธารณสุข

ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร. 0-7461-3127
e-mail : jedsadakorn@hotmail.com