วันที่ 5 กรกฎาคม 2558

| จังหวัดพัทลุง | หน่วยงานภายนอก | หน่วยงานภายใน | ระบบเครือข่าย | ติดต่อสอบถาม |

ขณะนี้มีผู้เข้าชม 9 คน
แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง ตรวจสอบแฟ้ม chronic.txt ให้สมบูรณืก่อนส่งเข้าระบบ HDC รายละเอียดตามกระทู้ 2773....ส่งข่าวโดย...ศูนย์ ICT ...เมื่อ 19 มิ.ย. 2558...เวลา 12:42:00 น.
สสจ.พัทลุง
ประวัติ สสจ.พัทลุง
ทำเนียบผู้บริหาร
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประชุม meeting
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ระบบเครือข่ายภายใน
กระดานข่าว [Webboard]
สมุดเยี่ยม [Gestbook]
ระบบอีเมล์ภาครัฐ
ข้อมูลสาธารณสุข
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลประชากร
ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์
ข้อมูลสถานพยาบาล
ข้อมูลสถิติชีพ
ข้อมูลสาเหตุการตาย
ข้อมูลสาเหตุการป่วย(ผู้ป่วยนอก)
ข้อมูลสาเหตุการป่วย(ผู้ป่วยใน)
ข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวัง
ข้อมูลโรคไข้หวัดนก
ข้อมูลสัญญลักษณ์ รพ.สต.
ลิงค์ระบบงาน
ระบบตรวจสอบข้อมูล person
สารสนเทศเพื่อการบริหาร [MIS]
ระบบสำนักงาน [e-Office 2008]
ระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อรัง
ระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ระบบโปรแกรม e-Inspection
ระบบติดตามงบประมาณฯ
ระบบโปรแกรม HRD 2006
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสจ.พัทลุง
ระบบสารบรรณสาธารณสุข
ระบบโปรแกรม PIS 2011
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้รับบริการ
ระบบแจ้งการประชุม อบรม
ขั้นตอนการไปแจ้งตาย
แบบฟอร์ม / ระเบียบ
แบบฟอร์มการลา
แบบฟอร์มการเงิน
แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อ
แบบฟอร์มการประชุม/อบรม
แบบฟอร์มอื่นๆ
ระเบียบการเงิน
ระเบียบพัสดุ
ระเบียบการลาศึกษาต่อ
 
ลิงค์ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม
 โครงสร้าง 43 แฟ้ม [มี.ค.55.]
 โครงสร้าง 50 แฟ้ม
 คู่มือตัวชี้วัดกระทรวง สธ. ปี 2557
 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม
 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
Health care data
OP/PP Individual  Records
 
สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
934
ครั้ง
เมื่อวานนี้
691
ครั้ง
สัปดาห์นี้
9,169
ครั้ง
สัปดาหที่แล้ว
0
ครั้ง
เดือนนี้
6,621
ครั้ง
เดือนที่แล้ว
27,562
ครั้ง
  ปีนี้
185,614
ครั้ง
  ปีที่แล้ว
323,981
ครั้ง
   สถิติย้อนหลัง    
ข้อมูลผู้ออนไลน์   
IP : 54.198.31.151
OS : Search Bot
USE : Unknown
 
Check Mail
Hot mail
Yahoo Mail
Google Mail
Thai Mail
Chaiyo Mail
Moph WebMail
 
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
มติชน
ข่าวสด
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
ไทยรัฐเดลี่เว็บ
 
Download
FileZilla free FTP solution โปรแกรม ftp แจกฟรี  ใช้ได้ดี
CoffeeCup  โปรแกรม FTP Client แจกฟรี ใช้งานได้ดี
F-secure ฆ่าไวรัสตายอย่าให้เหลือ
Avira Free Antivirus แอนตี้ไวรัสเวอร์ชั่นฟรี แต่ดีมากๆ
Firefox ภาษาไทย เวอร์ชั่นภาษาไทยมาแล้ว
Avant Browser เว็บบราวเซอร์ น่าใช้อีกตัว
Safari world's best browser เว็บบราวเซอร์น่าใช้อีกตัว
WinZip บีบให้ไฟล์เล็กลง ไว้เปิดไฟลที่นามสกุล .zip
Winrar บีบไฟล์ได้เล็กกว่า.zip
Camfrog ของดี สำหรับคนนอนดึก
สาธารณสุขพัทลุง ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมสุขภาพ วิถีชีวิตคนเมืองลุง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 เพื่อสร้างกระแสการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนเมืองลุง
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยปลัดกระทรวงฯ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2556)
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2555-2559)
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2555-2559)

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
*** ประกาศ ราคากลางโครงการจัดซื้อยา โรงพยาบาลตะโมด [download]
*** ประกาศ สอบราคาซื้อชุดตรวจยาบ้าและชุดตรวจกัญชา [ราคากลาง]
*** ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยทดแทนบ้านหนองบ่อ
*** ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 7 รายการ

  ข้อมูล 21/43 แฟ้ม
   25 มิถุนายน 2558 Time:09:20:42
     รายงานจำนวนแฟ้ม CHRONIC ของหน่วยบริการในระบบ HDC ล่าสุด 
          ศูนย์ ict ขอแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลแฟ้ม CHRONIC ในระบบ HDC อ่านต่อ...

   11 มิถุนายน 2558 Time:20:35:23
     แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน พ.ค. 2558 (สปสช.) 
          ศูนย์ ict ขอแจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน พฤษภาคม 2558 อ่านต่อ...

 

     ข่าวด่วน
*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ**** [ข่าวด่วนที่สุด] [ 13 พ.ย. 2557]
*** ขอเชิญประชุม กวป.ในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม รพ.ป่าพะยอม เวลา 13.00 น. [ข่าวด่วนที่สุด] [ 4 มี.ค. 2557]
*** เปลี่ยนแปลงวันประชุมลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่จบปี 2552-2553 [ข่าวด่วนที่สุด] [ 17 ธ.ค. 2556]
*** ติดต่อรับภาพถ่าย การรับของที่ระลึก พอ.สว. และใบอนุโมทนาบัตร [ข่าวธรรมดา] [ 4 พ.ย. 2556]
*** แจ้งผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว. สสอ.ป่าบอน ติดต่อรับผ้าตัดเครื่องแบบ พอ.สว. ทดแทน จำนวน 3 ราย [ข่าวธรรมดา] [ 4 พ.ย. 2556]
อ่านข่าวทั้งหมด.....

   บอร์ดงานพัฒน์
*** ขอเชิยประชุมวิชาการ "เทคนิคเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด้กไทย เก่งพร้อม รอบด้าน Well rounded Child developing with advanced practical techniques" [ 30 มิ.ย. 2558]
*** การเตรียมพยาบาลสำหรับกสนดูแลผู้ป่วยวิกฤต [ 30 มิ.ย. 2558]
*** ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรม [ 30 มิ.ย. 2558]
*** โครงการศึกษาต่อเนื่อง [ 30 มิ.ย. 2558]
*** การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล [ 30 มิ.ย. 2558]
ดูทั้งหมด.....

   ภาพข่าวในรั้ว
 
*** สาธารณสุขพัทลุง ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมสุขภาพ วิถีชีวิตคนเมืองลุง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 เพื่อสร้างกระแสการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนเมืองลุง
 
*** จังหวัดพัทลุง กำหนดจัดทอดผ้าป่ามหากุศล ถวายตู้ยา พร้อมยาสามัญประจำวัด และเวชภัณฑ์ เพื่อพระภิกษุ สามเณร
 
*** นพ.สาธิต ไผ่ประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
  อ่านข่าวทั้งหมด.....

   ภาพข่าวรอบรั้ว
 
*** รพ.ควนขนุนดำเนินโครงการ อบรม-ฟื้นฟู แผนระงับอัคคีภัย
 
*** โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะรัด จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคืนข้อมูลให้กับชุมชน
 
*** มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์นำนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชนศึกษาดูงาน รพ.สต.บ้านบ่อทราย
  อ่านข่าวทั้งหมด.....
 
 
>>ตั้งกระทู้ใหม่
2776 แจ้งปิดระบบ server ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 17-19 ก.ค. 2558 นี้ อ่าน [34] ตอบ [0] เมื่อ [4 ก.ค. 2558]
2775 หน่วยบริการดังต่อไปนี้ ให้ส่งข้อมูลแฟ้ม chronic เข้าระบบ HDC ใหม่ อีกครั้ง อ่าน [314] ตอบ [7] เมื่อ [1 ก.ค. 2558]
2774 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่สามประจำเดือน มิถุนายน2558 อ่าน [95] ตอบ [0] เมื่อ [25 มิ.ย. 2558]
2773 แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง เรื่องแฟ้ม chronic ด่วนที่สุด อ่าน [558] ตอบ [10] เมื่อ [19 มิ.ย. 2558]
2772 รายงานข้อมูล (service) 43 แฟ้ม เดือน พ.ค. 2558 ในระบบ HDC ล่าสุด วันนี้ อ่าน [407] ตอบ [0] เมื่อ [7 มิ.ย. 2558]
2771 5-25 มิถุนายน ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่13 อ่าน [75] ตอบ [0] เมื่อ [5 มิ.ย. 2558]
2770 ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาลชุมชน (JHOS) อ่าน [206] ตอบ [2] เมื่อ [4 มิ.ย. 2558]


กระทรวงสาธารณสุข
สถานีอนามัย HCIS
สถานีอนามัย JHCIS
บริหารงานบุคคล PIS
การจัดสรรบุคลากร GIS
เว็บบอร์ดระบบงานศูนย์เทคฯ
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
เครื่องแม่ข่าย PDN 21
เครื่องแม่ข่าย PDN 43
 
สาธารณสุขเขต 12
สาธารณสุขเขต 12
ระบบบริหารยุทธศาสตร์
ระบบ Hospital Profiles
ระบบ Health Data Center
ระบบประเมินผลตัวชี้วัดเขตบริการที่ 12
ระบบประเมิน QOF เขต 12 ปี 2558
ระบบสารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
สุขภาพดี วิถีคนเมืองลุง
โปรแกรมสารบรรณสาสุข
สหกรณ์ออมทรัพย์
HDC version 2 เริ่ม 1 ต.ค. 57
 
หน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานในส่วนกลาง
ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข
สมาคมพยาบาล สาขาภาคใต้
ศูนย์บริการร่วมพัทลุง
 
ตะลุงสาร ออนไลน์
*** วารสารตะลุงสาร ฉบับที่ 72 ***
more...
สารสนเทศภูมิศาสตร์
***  พิกัดสถานพยาบาล
***  มาตรฐานสุขศึกษา ปี 2552
***  มาตรฐานสุขศึกษาปี 2553
***  มาตรฐานสุขศึกษาปี 2554
กฏหมายน่ารู้
***  เอกสารเผยแพร่
***  กฏหมาย ICT
 
 
ประมวลภาพ
รวมภาพกิจกรรม 

ทางด่วน  

    ส่งเรื่องร้องทุกข์ถึง ผู้บริหาร 


   
Document Download
คู่มือติดตั้งระบบ Authen
คู่มือติดตั้ง NTP  Server  
คู่มือการใช้งาน WinXP
คู่มือเขียนโปรแกรม JAVA
คู่มือการใช้โปรแกรม VMWARE
คู่มือโปรแกรม Photoshop เล่ม 1
คู่มือการติดตั้ง Firewall
คู่มือการใช้งาน SQL-Server
คู่มือการใช้และบำรุงรักษา
   คอมพิวเตอร์
 
Counter
ท่านเข้าชมลำดับที่
  
 [เริ่มนับ 1 ม.ค. 2551]

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กระทรวงสาธารณสุข

ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร. 0-7461-3127
e-mail : jedsadakorn@hotmail.com