วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

| จังหวัดพัทลุง | หน่วยงานภายนอก | หน่วยงานภายใน | ระบบเครือข่าย | ติดต่อสอบถาม |

ขณะนี้มีผู้เข้าชม 24 คน
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สสจ.พัทลุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ สามารถติดตามได้ที่ e-office....ส่งข่าวโดย...กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ...เมื่อ 26 ต.ค. 2559...เวลา 05:50:00 น.
สสจ.พัทลุง
ข้อมูลสาธารณสุข
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลประชากร
ข้อมูลประชากรกลางปี
ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
ข้อมูลสาเหตุการตาย
ข้อมูลสาเหตุการป่วย(ผู้ป่วยนอก)
ข้อมูลสาเหตุการป่วย(ผู้ป่วยใน)
ข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวัง
ข้อมูลสถานการณ์ทางระบาดวิทยา
ข้อมูลโรคไข้หวัดนก
ข้อมูลสัญญลักษณ์ รพ.สต.
ลิงค์ระบบงาน
ระบบตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม (SIS)
ระบบตรวจสอบข้อมูล person
สารสนเทศเพื่อการบริหาร [MIS]
ระบบสำนักงาน [e-Office 2008]
ระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อรัง
ระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ระบบโปรแกรม e-Inspection
ระบบติดตามงบประมาณฯ
ระบบโปรแกรม HRD 2006
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสจ.พัทลุง
ระบบสารบรรณสาธารณสุข
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้รับบริการ
ระบบแจ้งการประชุม อบรม
ขั้นตอนการไปแจ้งตาย
แบบฟอร์ม / ระเบียบ
แบบฟอร์มการลา
แบบฟอร์มการเงิน
แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อ
แบบฟอร์มการประชุม/อบรม
แบบฟอร์มอื่นๆ
ระเบียบการเงิน
ระเบียบพัสดุ
ระเบียบการลาศึกษาต่อ
 
ลิงค์ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม
 โครงสร้าง 43 แฟ้ม [2560]
 คู่มือตัวชี้วัดกระทรวง สธ. ปี 2557
 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม
 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
Health care data
OP/PP Individual  Records
 
สารสนเทศภูมิศาสตร์
สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
1,178
ครั้ง
เมื่อวานนี้
1,358
ครั้ง
สัปดาห์นี้
421
ครั้ง
สัปดาหที่แล้ว
-1
ครั้ง
เดือนนี้
23,986
ครั้ง
เดือนที่แล้ว
31,120
ครั้ง
  ปีนี้
55,106
ครั้ง
  ปีที่แล้ว
352,927
ครั้ง
   สถิติย้อนหลัง    
ข้อมูลผู้ออนไลน์   
IP : 54.197.185.157
OS : Search Bot
USE : Unknown
Download
Google Chrom  สำหรับเดสก์ท๊อป
FileZilla free FTP solution โปรแกรม ftp แจกฟรี  ใช้ได้ดี
CoffeeCup  โปรแกรม FTP Client แจกฟรี ใช้งานได้ดี
F-secure ฆ่าไวรัสตายอย่าให้เหลือ
Avira Free Antivirus แอนตี้ไวรัสเวอร์ชั่นฟรี แต่ดีมากๆ
Firefox ภาษาไทย เวอร์ชั่นภาษาไทยมาแล้ว
Avant Browser เว็บบราวเซอร์ น่าใช้อีกตัว
Safari world's best browser เว็บบราวเซอร์น่าใช้อีกตัว
WinZip บีบให้ไฟล์เล็กลง ไว้เปิดไฟลที่นามสกุล .zip
Winrar บีบไฟล์ได้เล็กกว่า.zip
นพ.สสจ.พัทลุง(ประธานCFO)ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนUCระดับเขต(5X5)
 

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   22 กุมภาพันธ์ 2560 Time:10:28:06
     ประกาศผลการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2560.....อ่านต่อ 
   26 ธันวาคม 2559 Time:15:23:50
     การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2560 .....อ่านต่อ 
   26 ธันวาคม 2559 Time:12:58:00
     การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2560.....อ่านต่อ 

  บอร์ดงานบุคคลากร
   21 กุมภาพันธ์ 2560 Time:15:04:45
     ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ .....อ่านต่อ 
   13 กุมภาพันธ์ 2560 Time:12:12:22
     ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงเรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว.....อ่านต่อ 
   26 มกราคม 2560 Time:10:10:40
     ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน.....อ่านต่อ 
 

  ข้อมูล 43 แฟ้ม
   14 กุมภาพันธ์ 2560 Time:11:12:52
     แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน มค.2560 (สปสช.) 
          แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน มค.2560 (สปสช.) อ่านต่อ...

   9 มกราคม 2560 Time:11:49:16
     แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน ธันวาคม 2559 (สปสช.) 
          งานข้อมูลข่าวสารขอแจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนธันวาคม 2559 อ่านต่อ...

   8 ธันวาคม 2559 Time:22:33:30
     แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน พฤศจิกายน 2559 
          แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน พฤศจิกายน 2559 อ่านต่อ...

 

     ข่าวด่วน
*** ประชุมพัฒนาการเข้าถึงสิทธิบริการสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 255 [ข่าวด่วนมาก] [ 13 ส.ค. 2558]
*** ประชุมพัฒนาการเข้าถึงสิทธิบริการสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 255 [ข่าวธรรมดา] [ 13 ส.ค. 2558]
*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ**** [ข่าวด่วนที่สุด] [ 13 พ.ย. 2557]
*** ขอเชิญประชุม กวป.ในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม รพ.ป่าพะยอม เวลา 13.00 น. [ข่าวด่วนที่สุด] [ 4 มี.ค. 2557]
*** เปลี่ยนแปลงวันประชุมลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่จบปี 2552-2553 [ข่าวด่วนที่สุด] [ 17 ธ.ค. 2556]
อ่านข่าวทั้งหมด.....

   บอร์ดงานพัฒน์
*** ก้าวทันยุคการดูแลปฐมภูมิสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ [ 22 ก.พ. 2560]
*** " วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" [ 22 ก.พ. 2560]
*** ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี 2560 [ 22 ก.พ. 2560]
*** ข้อแนะนำการใช้ยาด้านจุลชีพ Doxycycline ในการรักษาไข้เฉียบพลันที่ไม่ทราบสาเหตุในเขตน้ำท่วม [ 22 ก.พ. 2560]
*** การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการ,ูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 [ 22 ก.พ. 2560]
ดูทั้งหมด.....

   ภาพข่าวในรั้ว
 
*** นพ.สสจ.พัทลุง(ประธานCFO)ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนUCระดับเขต(5X5)
 
*** รองนพ.สสจ.พัทลุง เป็นประธานการประชุมการบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม(โรคไต&NCD/HDC&Chronic link)
 
*** จังหวัดพัทลุงออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
  อ่านข่าวทั้งหมด.....

   ภาพข่าวรอบรั้ว
 
*** รพ.พัทลุง ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี 2560
 
*** สาธารณสุขพัทลุง คัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อส่งเข้าประกวด ระดับเขต ประจำปี 2560
 
*** สธ.พัทลุง ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา ปี 2560
  อ่านข่าวทั้งหมด.....
 
>>ตั้งกระทู้ใหม่
2948 ย้าย พกส.ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข อ่าน [206] ตอบ [0] เมื่อ [13 ม.ค. 2560]
2936 รับย้าย พกส. ตำแหน่งธุรการ อ่าน [352] ตอบ [0] เมื่อ [14 ธ.ค. 2559]
2933 สอบถามค่ะ อ่าน [156] ตอบ [0] เมื่อ [29 พ.ย. 2559]
2902 สอบถาม..รพ.ตะโหมด สสจ.พัทลุง อ่าน [699] ตอบ [0] เมื่อ [29 ก.ย. 2559]
2901 (++สนามสอบจริง++)แนวข้อสอบพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล กรมเอเชียใต้ฯ กระทรวงการต่างประเทศ อ่าน [162] ตอบ [0] เมื่อ [28 ก.ย. 2559]
2899 โหลดแนวข้อสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลสระบุรี อ่าน [122] ตอบ [0] เมื่อ [21 ก.ย. 2559]
2896 โหลดแนวข้อสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อ่าน [65] ตอบ [0] เมื่อ [17 ก.ย. 2559]


กระทรวงสาธารณสุข
โลโก้กระทรวงฯ (LOGO)
ระบบ nRefer@MOPH
ระบบโปรแกรม HDC Service
ระบบโปรแกรม HDC On Cloud
รายงานการส่งข้อมูลรายวัน (HDC)
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพ
ระบบโปรแกรม OPPP2010
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สป.สธ.
กลุ่มคลังข้อมูลสุขภาพ (สนย.)
สถานีอนามัย JHCIS
การจัดสรรบุคลากร GIS
เว็บบอร์ดระบบงานศูนย์เทคฯ
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
 
สาธารณสุขเขต 12
สาธารณสุขเขต 12
ระบบบริหารยุทธศาสตร์
คู่มือระบบบริหารยุทธศาสตร์
ระบบ Hospital Profiles
ระบบ Health Data Center
ระบบประเมินผลตัวชี้วัดเขตบริการที่ 12
ระบบประเมิน QOF เขต 12 ปี 2560
ระบบประเมิน QOF เขต 12 ปี 2559
ระบบประเมิน QOF เขต 12 ปี 2558
ระบบสารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรังCEU
โปรแกรมสารบรรณสาสุข
สหกรณ์ออมทรัพย์
Service Plan
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (SIS)
HDC On Cloud (สสจ.พัทลุง)
HDC SERVICE (กระทรวงสาธารณสุข)
HDC (รายงานการส่งข้อมูลรายวัน)
 
หน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานในส่วนกลาง
ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข
สมาคมพยาบาล สาขาภาคใต้
ศูนย์บริการร่วมพัทลุง
 
ตะลุงสาร ออนไลน์

*** วารสารตะลุงสาร ฉบับที่ 81 ***

more...
สารสนเทศภูมิศาสตร์
กฏหมายน่ารู้
***  เอกสารเผยแพร่
***  กฏหมาย ICT
 
 

ทางด่วน  

    ส่งเรื่องร้องทุกข์ถึง ผู้บริหาร 


   
Document Download
คู่มือติดตั้งระบบ Authen
คู่มือเขียนโปรแกรม JAVA
คู่มือการใช้โปรแกรม VMWARE
คู่มือการติดตั้ง Firewall
คู่มือการใช้งาน SQL-Server
คู่มือการใช้และบำรุงรักษา
   คอมพิวเตอร์
 
Counter
ท่านเข้าชมลำดับที่
  
 [เริ่มนับ 1 ม.ค. 2551]

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กระทรวงสาธารณสุข

ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร. 0-7461-3127
e-mail : jedsadakorn@hotmail.com