วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

| จังหวัดพัทลุง | หน่วยงานภายนอก | หน่วยงานภายใน | ระบบเครือข่าย | ติดต่อสอบถาม |

ขณะนี้มีผู้เข้าชม 3 คน
แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ปีงบ 57 (ต.ค.56 - ก.ย.57) เข้าระบบ HDC V.2 ภายในวันที่ 30 ต.ค. 57 นี้ **ส่งออกทั้งปี** สอบถามโทร 074-613127 ต่อ 138....ส่งข่าวโดย...ศูนย์ ict ...เมื่อ 2014-10-16...เวลา 08:26:00 น.
สสจ.พัทลุง
ประวัติ สสจ.พัทลุง
ทำเนียบผู้บริหาร
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประชุม meeting
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ระบบเครือข่ายภายใน
กระดานข่าว [Webboard]
สมุดเยี่ยม [Gestbook]
ระบบอีเมล์ภาครัฐ
ข้อมูลสาธารณสุข
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลประชากร
ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์
ข้อมูลสถานพยาบาล
ข้อมูลสถิติชีพ
ข้อมูลสาเหตุการตาย
ข้อมูลสาเหตุการป่วย(ผู้ป่วยนอก)
ข้อมูลสาเหตุการป่วย(ผู้ป่วยใน)
ข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวัง
ข้อมูลโรคไข้หวัดนก
ข้อมูลสัญญลักษณ์ รพ.สต.
ลิงค์ระบบงาน
ระบบโปรแกรม Depression
สารสนเทศเพื่อการบริหาร [MIS]
ระบบสำนักงาน [e-Office 2008]
ระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อรัง
ระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ระบบโปรแกรม e-Inspection
ระบบติดตามงบประมาณฯ
ระบบโปรแกรม HRD 2006
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสจ.พัทลุง
ระบบสารบรรณสาธารณสุข
ระบบโปรแกรม PIS 2011
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้รับบริการ
ระบบแจ้งการประชุม อบรม
ขั้นตอนการไปแจ้งตาย
แบบฟอร์ม / ระเบียบ
แบบฟอร์มการลา
แบบฟอร์มการเงิน
แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อ
แบบฟอร์มการประชุม/อบรม
แบบฟอร์มอื่นๆ
ระเบียบการเงิน
ระเบียบพัสดุ
ระเบียบการลาศึกษาต่อ
 
ลิงค์ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม
 โครงสร้าง 43 แฟ้ม [มี.ค.55.]
 โครงสร้าง 50 แฟ้ม
 คู่มือตัวชี้วัดกระทรวง สธ. ปี 2557
 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม
 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
Health care data
OP/PP Individual  Records
 
สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
31
ครั้ง
เมื่อวานนี้
442
ครั้ง
สัปดาห์นี้
31
ครั้ง
สัปดาหที่แล้ว
6,154
ครั้ง
เดือนนี้
23,480
ครั้ง
เดือนที่แล้ว
32,480
ครั้ง
  ปีนี้
291,727
ครั้ง
  ปีที่แล้ว
419,565
ครั้ง
   ดูกราฟ    
ข้อมูลผู้ออนไลน์   
IP : 54.81.216.254
OS : Search Bot
USE : Unknown
 
Check Mail
Hot mail
Yahoo Mail
Google Mail
Thai Mail
Chaiyo Mail
Moph WebMail
 
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
มติชน
ข่าวสด
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
ไทยรัฐเดลี่เว็บ
 
Download
FileZilla free FTP solution โปรแกรม ftp แจกฟรี  ใช้ได้ดี
CoffeeCup  โปรแกรม FTP Client แจกฟรี ใช้งานได้ดี
F-secure ฆ่าไวรัสตายอย่าให้เหลือ
Avira Free Antivirus แอนตี้ไวรัสเวอร์ชั่นฟรี แต่ดีมากๆ
Firefox ภาษาไทย เวอร์ชั่นภาษาไทยมาแล้ว
Avant Browser เว็บบราวเซอร์ น่าใช้อีกตัว
Safari world's best browser เว็บบราวเซอร์น่าใช้อีกตัว
WinZip บีบให้ไฟล์เล็กลง ไว้เปิดไฟลที่นามสกุล .zip
Winrar บีบไฟล์ได้เล็กกว่า.zip
Camfrog ของดี สำหรับคนนอนดึก
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ พอ.สว.ประจำจังหวัดพัทลุง ออกให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน ณ บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ ๒ ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยปลัดกระทรวงฯ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2556)
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2555-2559)
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2555-2559)
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยา

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
*** ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยทดแทนบ้านหนองบ่อ
*** ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 7 รายการ
*** ประกาศ สอบราคาซื้อชุดตรวจยาบ้า และชุดตรวจกัญชา [ราคากลางชุดตรวจ]
*** ประกาศ สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน อ.ควนขนุน

  ข้อมูล 21/43 แฟ้ม
   3 ตุลาคม 2557 Time:06:24:19
     แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม เดือน ก.ย. 2557 (สปสช.) 
          ศูนย์ ICT ขอแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล 21 แฟ้ม เดือน ก.ย. 2557 อ่านต่อ...

   7 กันยายน 2557 Time:08:55:58
     แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม เดือน ส.ค. 2557 (สปสช.) 
          ศูนย์ ICT ขอแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล 21 แฟ้ม เดือน ส.ค. 2557 อ่านต่อ...

 

     ข่าวด่วน
*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ**** [ข่าวด่วนที่สุด] [ 13 พ.ย. 2557]
*** ขอเชิญประชุม กวป.ในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม รพ.ป่าพะยอม เวลา 13.00 น. [ข่าวด่วนที่สุด] [ 4 มี.ค. 2557]
*** เปลี่ยนแปลงวันประชุมลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่จบปี 2552-2553 [ข่าวด่วนที่สุด] [ 17 ธ.ค. 2556]
*** ติดต่อรับภาพถ่าย การรับของที่ระลึก พอ.สว. และใบอนุโมทนาบัตร [ข่าวธรรมดา] [ 4 พ.ย. 2556]
*** แจ้งผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว. สสอ.ป่าบอน ติดต่อรับผ้าตัดเครื่องแบบ พอ.สว. ทดแทน จำนวน 3 ราย [ข่าวธรรมดา] [ 4 พ.ย. 2556]
อ่านข่าวทั้งหมด.....

   บอร์ดงานพัฒน์
*** การจัดการทางเภสัชกรรม [ 21 พ.ย. 2557]
*** ประชุมวิชาารแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ [ 21 พ.ย. 2557]
*** ขอเชิญชวนสมัครเข้าอบรมดครงการสร้างความปรองดองสมาฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา) [ 21 พ.ย. 2557]
*** โครกงการอบรมเชิงปฏิบัติกสนกู้ชีวิตชั้นสูง สำหรับแพทย์และพยาบาลทั่วประเทศ [ 18 พ.ย. 2557]
*** โครงการอบรมดภชนาบำบัดในศาสตร์การแพทย์แผนจีน [ 18 พ.ย. 2557]
ดูทั้งหมด.....

   ภาพข่าวในรั้ว
 
*** หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ พอ.สว.ประจำจังหวัดพัทลุง ออกให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน ณ บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ ๒ ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
 
*** สาธารณสุขพัทลุง มอบเอกสารการรับเป็นผู้ป่วยไว้ในพระราชานุเคราะห์ฯ
 
*** สาธารณสุขพัทลุง แนะนำประชาชนทุกวัย รับประทาน “อาหารเช้า” ชี้ให้ผลดี ช่วยป้องกันป่วยโรคเบาหวาน
  อ่านข่าวทั้งหมด.....

   ภาพข่าวรอบรั้ว
 
*** โครงการ อสม.ร่วมใจ คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี งบ 2558 รพ.สต.บ้านสะพานข่อย
 
*** โครงการหาดสูงน่าอยู่ มุ่งสู่สุขภาวะ
 
*** "โครงการ 60 ปี ยังแจ๋ว เพื่ออนาคตลูกหลานคนตำบลคลองเฉลิม"
  อ่านข่าวทั้งหมด.....

แจ้งประชุม อบรม
*** ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) [วันที่ 20 ส.ค. 57]
*** ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ จังหวัดพัทลุง [วันที่ 24 มิ.ย. 57]
*** การพัฒนานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุง ปี 2557 [วันที่ 18 มี.ค. 57]
*** โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานสุขศึกษา ประจำปี 257 [วันที่ 17 มี.ค. 57]
*** การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลสำคัญทางการพยาบาล [วันที่ 7 มี.ค. 57]
   
>>ตั้งกระทู้ใหม่
2677 ขอรายละเอียดการจ่ายหนี้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เดือนพย57 อ่าน [200] ตอบ [0] เมื่อ [17 พ.ย. 2557]
2676 รับย้าย จพง.ทันตสาธารณสุข อ่าน [173] ตอบ [1] เมื่อ [14 พ.ย. 2557]
2673 รายงาน 43 แฟ้ม อ่าน [240] ตอบ [2] เมื่อ [13 พ.ย. 2557]
2670 สอบถาม รหัสบ้านตามกรมการปกครอง ด่วน !!! อ่าน [142] ตอบ [1] เมื่อ [13 พ.ย. 2557]
2668 รายงานจำนวนข้อมูลแฟ้ม service ในระบบ HDC v.2 ของปีงบประมาณ 2557 (ต.ค 56 - ก.ย. 57) ล่าสุดๆๆๆๆๆ อ่าน [428] ตอบ [23] เมื่อ [11 พ.ย. 2557]
2667 หน่วยบริการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณาส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ของปีงบประมาณ 2557 โดยด่วนด้วย อ่าน [432] ตอบ [5] เมื่อ [5 พ.ย. 2557]
2666 รายงานจำนวนข้อมูลแฟ้ม service ในระบบ HDC v.2 ของปีงบประมาณ 2557 อ่าน [547] ตอบ [15] เมื่อ [3 พ.ย. 2557]


กระทรวงสาธารณสุข
สถานีอนามัย HCIS
สถานีอนามัย JHCIS
บริหารงานบุคคล PIS
การจัดสรรบุคลากร GIS
เว็บบอร์ดระบบงานศูนย์เทคฯ
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
เครื่องแม่ข่าย PDN 21
เครื่องแม่ข่าย PDN 43
 
สาธารณสุขเขต 12
สาธารณสุขเขต 12
ระบบบริหารยุทธศาสตร์
ระบบ Hospital Profiles
ระบบ Health Data Center
ระบบประเมินผลตัวชี้วัดเขตบริการที่ 12
ระบบสารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 
โปรแกรมสารบรรณสาสุข
สหกรณ์ออมทรัพย์
HDC version 2 เริ่ม 1 ต.ค. 57
ระบบสารสนเทศสาธารณสุขVersion 8.5
 
หน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานในส่วนกลาง
ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข
สมาคมพยาบาล สาขาภาคใต้
ศูนย์บริการร่วมพัทลุง
 
ตะลุงสาร ออนไลน์
*** วารสารตะลุงสาร ฉบับที่ 68 ***
more...
สารสนเทศภูมิศาสตร์
***  พิกัดสถานพยาบาล
***  มาตรฐานสุขศึกษา ปี 2552
***  มาตรฐานสุขศึกษาปี 2553
***  มาตรฐานสุขศึกษาปี 2554
กฏหมายน่ารู้
***  เอกสารเผยแพร่
***  กฏหมาย ICT
 
 
ประมวลภาพ
รวมภาพกิจกรรม  

ทางด่วน  

    ส่งเรื่องร้องทุกข์ถึง ผู้บริหาร 


   
Document Download
คู่มือติดตั้งระบบ Authen
คู่มือติดตั้ง NTP  Server  
คู่มือการใช้งาน WinXP
คู่มือเขียนโปรแกรม JAVA
คู่มือการใช้โปรแกรม VMWARE
คู่มือโปรแกรม Photoshop เล่ม 1
คู่มือการติดตั้ง Firewall
คู่มือการใช้งาน SQL-Server
คู่มือการใช้และบำรุงรักษา
   คอมพิวเตอร์
 
Counter
ท่านเข้าชมลำดับที่
  
 [เริ่มนับ 1 ม.ค. 2551]

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กระทรวงสาธารณสุข

ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร. 0-7461-3127
e-mail : jedsadakorn@hotmail.com